tirsdag 17. november 2009

လူဆိုးနန္႕ အမွန္တရား

တခါက တရားရံုးတခုမာ….လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ခိုးမႈ၊ ဓါးျပမႈ အစဟိေရ အမႈေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္နန္႕ တရားခံတေယာက္ကို အမႈစစ္ေတ။ အမႈတိကို အားလံုးစစ္လို႕ၿပီးစြာနန္႕ တရားသူႀကီးက
“ေအး..ေမာင္မင္းကို ေဒအျပစ္ဒါဏ္တိ သက္သာေအာင္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးပီးေရ အနီနန္႕ ေရွ႕ေနငွါးဖို႕ဆိုေဂ ငွါးခြင့္ျပဳေရ…” လို႕ ေျပာလိုက္ေတ။
တရားခံက “အကၽြန္ေရွ႕ေန လံုး၀မငွါးဘာ” ဆိုဘနာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖေရ။ တရားရံုးတရံုးလံုး ကေဂါင္းအံ့ၾသလားခဂတ္ေတ။ တရားသူႀကီးက ဇာျဖစ္လို႕ မငါွးစြာလဲလို႕ ထပ္မီးေရခါ တရားခံက “ဘ၀မာ က်ေနာ္က်ဴးလြန္ခသမွ်ျပစ္မႈတိအားလံုးကို အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံဖို႕ဆံုးျဖတ္ထားပါေရ”………လတ္။

ဂနိ က်ေနာ္ရို႕ပတ္၀န္းက်င္မာေလ့ ေဖ့သာခ်မ္းသာလို႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာတတ္လို႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ထံုးတမ္းစိုင္လာအရပင္ျဖစ္ျဖစ္ လူအမ်ားက ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေလးစားအထင္ႀကီးခံရေရလူတိစြာ တခါတရီမာ လူအမ်ားက လူဆိုး၊ သူခိုးအထင္ခံနီကတ္ရေရ လူတိေလာက္ေတာင္ အမွန္တရားကို တန္ဖိုးမထားတတ္စြာတိ ဟိတတ္ပါေရ။

ေယဇူးနန္႕ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားအားလံုး ကိုယ္ရို႕ရုန္းကန္လႈပ္ယွား ၾဟင္သန္နီဂတ္ရေရ ပါတ္၀န္းက်င္မာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုိးတန္ဖိုးထားတတ္ေတလူတိနန္႕ မုသ၀ါဒ သမားတိကို ခဲြျခားျမင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ………။

Free4waddy

AMP Chat room အမီးအေျဖက႑

ညက ေအအမ္ပီ ခ်က္ရုန္းမာ စကားေျပာကတ္နီကတ္ယင္း ကလိေမေသွ်တေယာက္က မီးခြန္းတခုမီးလာေရ။ ယေကေလ့ ယင္းအခ်ိန္မာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖဖို႕မရခဘာ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေက မီးေရကလိေမေသွ်ကေလ့ ၾကက္ခ်ခုတ္စားထားလားမသိ…အဆက္မျပတ္မီးစြာကတေၾကာင္း၊ အကၽြန္႕မာေလ့ လုပ္စရာစိေခ် ဟိနီစြာကတေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာမတတ္စြာေလ့တေၾကာင္း…..နန္႕ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ မေျဖပီးႏိုင္ခဘာ။ ဂနိအခ်ိန္ရလို႕ သူ႕မီးခြန္းကိုေအမာေျဖပီးလိုက္ပါေရ….။

အမီး။ ။ ရခိုင္ျပည္ကို ဗမာတိေလ့တိုက္ခေရ၊ အဂၤလိပ္တိေလ့ တိုက္ခေရ။ မုန္းစရာဟိေက အဂၤလိပ္ကိုပါ ဗမာကိုပါ မုန္းရဖို႕။ အဂု ရခိုင္တိက အဂၤလိပ္ကို မမုန္းဘဲ ဗမာကိုမ ဇာျဖစ္လို႕ရြီးၿပီးေက မုန္းကတ္စြာပါလဲ?

အေျဖ။ ။ မေသွ်မီးခြန္းကို အစ္ကို ဓါးျမ(၂)ေကာင္နန္႕ ဥပမာေသွ်တခု ေျပာျပေမ။

ပထမ ဓါးျမတေကာင္က မေသွ်ရို႕အိမ္ကို ဓါးျမတိုက္ေတ။ ၿပီးေက အဖကိုေလ့သတ္ေတ၊ အိမ္ကိုေလ့မီးတိုက္ပစ္ခေရ။ အီးေယာင္ကိုေလ့ အားဓမၼသိမ္းပနာ မိသားစုတခုလံုးကို ပထီြးဘ၀နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေတ။
ေနာက္တခါ အိမ္မာ ဘိုးစိုင္ေဘာင္ဆက္ ကိုးကြယ္ထားေရ ဘုရားကိုေလ့ သူ႕အမ်ိဳးတိဟိေရ ရြာကိုပို႕ပလိုက္ေတ။ အဖိုးသွ်င္၊ အေဘာင္သွ်င္ရို႕ကိုေလ့ မတရားသျဖင့္ သတ္ပလိုက္ေတ။ အိမ္မာဟိသမွ် အမြီအႏွစ္တိကို ခ်င္ပိုင္ျဖဳန္းတီးနီေကေလ့ မေသွ်ရို႕အိမ္သားတိကို ထမင္းေခ်တလုပ္ေတာင္ ၀ေအာင္မေကၽြး….ညီေသွ်၊ ညမေသွ်တိ ၀မ္းဆာလို႕ ငိုေက ဆဲေရ၊ သတ္ေတ…..နိစိုင္နန္႕အမွ်…..။

ဒုတိယ ဓါးျမတေကာင္က မေသွ်ရို႕ရြာကို ၀င္ဘနာဓါးျမတိုက္လားခေရ။ မေသွ်ရို႕ မိသားစုေလ့ တရြာသားလံုးခံပိုင္ ခံလိုက္ကတ္ရေရ။ ေယေလ့ ယင္းဓါးျမက သူလိုခ်င္စြာရၿပီးစြာနန္႕ ရြာကျပန္ထြက္လားခေရ….ယင္းခ်င့္ကေတာ့ ၾကာယာ။

ေဒ ဓါးျမ (၂)ေကာင္ အေၾကာင္းကို အေသအခ်ာစိုင္းစားၾကည့္ေက မေသွ်မီးေရ မီးခြန္းကို မေသွ်ကိုယ္တိုင္ သိလာပါလိမ့္ေမ…..
Free4waddy

tirsdag 10. november 2009

နယ္စပ္ ေက်ာင္းဆရာ ဘ၀
ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္း


နယ္စပ္ ေက်ာင္းဆရာဘ၀
ခရစ္စမတ္

ခရစ္စမတ္
(၂၄) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနီနိ အခမ္းအနား


At officeBagio in Philippine with the Philippine girls at the International Indigionous Youth Conference
Arakan Youth Conference in Thailand
Recording at ENS


With Arakanese Leadersonsdag 4. november 2009

" လြတ္လပ္ျခင္း" ဖိတ္ေခၚကဗ်ာၿပိဳင္ပဲြ

၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အဖရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးနိန္႕အထိမ္းအမွတ္
“လြတ္လပ္ျခင္း” ဖိတ္ေခၚကဗ်ာၿပိဳင္ပဲြ

# ဇာသူမဆို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ပါေရ။
# ရခိုင္စာ အရြီးအသား ျဖစ္ရပါဖို႕။
# စာမူတိကို ဒီဇဘၤာလ(၂၅) ရက္ ခရစ္စမတ္နိထိ ေနာက္ဆံုးထားလို႕ လက္ခံလားဘာဖို႕။
# ဆုရေရ ကဗ်ာကို ဒီဇဘၤာလ (၃၁)တရက္နိန္႕ ညဇာဖက္ ေၾကာ္ျငာပီးလားဘာဖို႕။
# ဆုေၾကး မတည္ထားေရေဖ့သာ ၁၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ (တသိန္းက်ပ္)။ (စိတ္၀င္စားေရလူတိက တတ္ ႏိုင္သေလာက္ ေဖ့သာထည့္ပီးဂတ္ဖို႕ဆိုေက ဆုေငြပိုလာႏိုင္ဘာေရ။ ဆု အမ်ိဳးအစားတိေလ့ ပိုလာ ႏိုင္ဘာေရ။

ဒုတိယ အဆင့္အနီနန္႕…..
အဆင္ေျပေရအခ်ိန္မာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကဗ်ာတိကို စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္၀ီလားပါဖို႕။

ေဒအစီအစိုင္ ပိုၿပီးေကအသက္၀င္ ၾဟင္သန္လာေအာင္ ညီအကို ေမာင္ႏွမတိအားလံုးကို တတူတူ လက္တဲြလုပ္ကတ္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚဘာေရ။
- လူအား
- ေဖ့သာအား
- အႀကံဥာဏ္အားတိ အားလံုးကို ေစာင့္နီဘာေရ….။


“ရခိုင္စာပီ ျပန္ၾဟင္သန္လာရဖို႕”