lørdag 8. januar 2011

မတရားလူထိပ္


နီခါ အေမရိကား

မီးခီေဂ ရခိုင္သား

ေအာက္ခ်ီးသံၾကားမာ

ဖရား....ဖရား....လတ္ေထာ....။free4waddy

fredag 7. januar 2011

သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ႕ကို ကိုင္လႈပ္ျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားသွ်င္ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ခေရဆိုစြာကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္း အသြီးအသားထဲမာ ယံုၾကည္ကတ္ေတ။ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေတ အေထာက္အထားတိေလ့ ဟိကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္က ရခုိင္လူမ်ိဳးရို႕တိ ယံုၾကည္မႈ။ လက္ဟိ မႏၱေလးမာစံပါယ္ကိန္း၀ပ္နီေရ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ပြားေတာ္ကို ဘုရားသွ်င္ကိုယ္တိုင္ ရင္ေငြ႕ေတာ္(၇)အုပ္္နန္႕ သြန္းလုပ္ခေရလို႕ ယံုၾကည္ကတ္ေတ။ ေဒခ်င့္စြာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ သမိုင္းဆိုေဂေလ့ရေရပိုင္ ယံုၾကည္မႈပါ။

အကၽြန္ ဘုရားသွ်င္ ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္ခေရ၊ မေရာက္ခဆိုေရအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးနီစြာမဟုတ္ပါႏွင္း။ ယံုၾကည္မႈ ဆိုစြာကိုေျပာနီစြာဘာ။ ဘုရားအေၾကာင္း၊ ဘုရားသမိုင္းကိုေဆြးေႏြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ယင္းအေၾကာင္းတိကို အကၽြန္(၅)မိနစ္ျပည့္ေအာင္ေတာင္ မေလ့လာဖူး။ သိေလ့ မသိ။ ယင္းပိုင္အေကာင္တေကာင္က စိတ္ထဲမာအထင္ေသွ်တခုနန္႕ “ေရာက္ခေရ၊ မေရာက္ခ”လို႕ေျပာပလိုက္ေက ယင္းသမိုင္းေၾကာင္းတိကို တဘ၀လံုး ဘ၀ကိုပီးဆပ္ပနာ ေလ့လာသုေတသနျပဳနီခဂတ္ေတ ရခိုင္ျမန္မာပ႑ိတ္ ဆရာႀကီး ဦးဦးသာထြန္းရို႕၊ တျခားတျခား ရခုိင္သမိုင္းဆရာတိကို ေစာ္ကားပိုင္ျဖစ္လားဖို႕။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္တခုေလ့ မေျပာဘာ။

ယေကေလ့ အကၽြန္စိတ္၀င္စားစြာတခ်က္ဟိေရ။ ဘုရားသွ်င္ ရခိုင္ျပည္သို႕မေရာက္ခလို႕ေျပာစြာေရ သြီးရိုးသားရိုးမျဖစ္ႏိုင္ဆိုဘနာ အကၽြန္႕စိတ္ထဲမာ သံသယ၀င္နီစြာၾကာယာ။ ေဒခ်င့္မာ ပေယာဂ ပါကိုပါလီရဖို႕ထင္ေရ။ အကၽြန္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းတက္ခခါ(ရန္ကုန္မာ) ေဒစကားကို ျမန္မာစာဆရာမတေယာက္ေျပာဖူးေရ။ ေျပာဖူးေရဆိုစြာထက္ သင္ဖူးေရဆိုေဂ ပိုမွန္ဖို႕ထင္ေရ။ ယင္းဆရာမက ဇာေျပာလဲဆိုေဂ ဘုရားသွ်င္စြာ ပြင့္ေရနီရာကပင္ ယူဇနာ (….)ထိရာ ၾကြေရာက္ခေရ။ တျခားနီရာတိကို တခုကိုေလ့ မေရာက္ခလို႕ ေျပာေရ။ ယင္းဆရာမ ဆိုလိုခ်င္စြာက ရခိုင္ျပည္ကိုေလ့ မေရာက္ခလို႕ ေျပာခ်င္ပံုရေရ။ ေယဒါေလ့ ယင္းအခ်ိန္က ေဒကိစၥတိကို အခ်ိန္ယူဘနာ စိုင္းစားဆင္ျခင္ဖို႕မရခ။ တႏွစ္တတန္းမွန္မွန္ေအာင္ဖို႕အတြက္ ႀဟိကဆရာမေျပာစြာကို ေနာက္က “၏၊ သည္ မလဲြ”လိုက္မွတ္နီရေရ။ ဆရာမက မေရာက္ခလို႕သင္ျပထားစြာကို ကိုယ့္စြာကိုယ္ေလ့လာဘနာ ေရာက္ခဘာေရလို႕ လားေျဖခီေဂ တႏွစ္ရွဴလီဖို႕ယာ ..(ဗမာျပည္ပညာေရးစနစ္)။ ယွင္းယွင္းေျပာရေဂ ေဒကိစၥကို ယင္းေလာက္ထိေလ့ အလီးအနက္မထားခ။

လြန္ခေရ ႏွစ္စိေခ်ေလာက္က ေဒကိစၥအကၽြန္႕ေဂါင္းထဲကို ျပန္ေရာက္ပါလတ္ေတ။ ဘုရားသွ်င္ၾကြေရာက္ခေရ ယူဇနာ ဇာေလာက္လဲဆိုစြာကို အတိအက်သိခ်င္ပါလတ္ေတ။ စာအုပ္တိကိုျပန္လွန္ၾကည့္ဖို႕အတြက္ လက္ထဲမာစာအုပ္တအုပ္ေလ့ မဟိယာ။ ယေကေလ့ အကၽြန္အရံႈးမပီး။ ျပည္တြင္းက တကၠသိုလ္နန္႕နီးစပ္ေတ၊ တကၠသိုလ္တိမာ လက္ဟိလုပ္နီဂတ္ေတ မိတ္ေဆြတိကို အကူအညီေတာင္းေရ။ ဂနိအခ်ိန္ထိ တေယာက္ေလ့တိက်ေရအေျဖကိုမရသိမ့္။

ေဒကိစၥစြာ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေတအေကာင္တိ အႀကံျဖစ္ရဖို႕။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႕၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ဘိုးစိုဥ္ေဘာင္ဆက္ အသြီးအသားထဲကယံုၾကည္လာဂတ္စြာကို ယံုထင္ေၾကာင္ထင္ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္လားၿပီးေက အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္တိကို ရိုက္ခ်ိဳးပလိုက္ဖို႕ လုပ္ႀကံဖန္တီးစြာရာျဖစ္ရဖို႕လို႕ ယူဆေရ…..။

လူတေယာက္ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးပင္ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိ၊ ယံုၾကည္မႈတိပ်က္စီးလားယာဆိုေဂ ျပန္အဖတ္ဆည္လို႕မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ထိ အရံႈးနန္႕ရင္ဆိုင္ရဖို႕စြာမာ က်ိန္းသီယာ။ ယင္းဇူးနန္႕ ကို္ယ္ရို႕တိယံုၾကည္မႈကို မသမာေအာက္တန္းက်ေရအေကာင္တိေၾကာင့္ တေဖ့ေသွ်ေလ့ မယိုင္လားဖို႕လိုအပ္ေတ။ ယင္းအေကာင္တိ မႈိင္းမမိလားဖို႕ ေကာင္းအေရးႀကီးေရ။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ယုတၱိက်က်၊ ဓမၼဓိဌာန္က်က် စိုင္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ဂတ္ေတ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိျဖစ္ႏိုင္ဂတ္ပါဇီလို႕ ႏွစ္သစ္မာဆုေတာင္းပီးယင္း အကၽြန္႕အျမင္ကို မွ်၀ီပီးလိုက္ပါေရ။Free4waddy