torsdag 10. desember 2009

ဘိလပ္ျပန္ ဖားေခ်အဖိုးနန္႕ အဂၤလိပ္စာ

အဂၤလိပ္ေခတ္မာ ဖါးေခ်အဖိုးကို အဂၤလိပ္တိက ဟိုခိုင္း၊ ေဒခိုင္း ခိုင္းဖို႕ ေခၚထားယင္း သံေယာစိုင္ျဖစ္လားပနာ ဘိလပ္ကိုအလည္လိုက္ဖို႕ ေခၚလားခေရလတ္။ ဖါးေခ်အဖိုးက အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္စကား တလံုးေလ့ မတတ္ဘဲ ဖလိသတ္၊ ဖလာသတ္နန္႕ အဂၤလိပ္တိေနာက္က လည္ဖို႕လိုက္လားခေရလတ္။ ရြာမာက်န္လိုက္ေတ မိသားစုတိ၊ မိတ္ေဆြတိကေလ့ ကေဂါင္းေၾကာင့္ၾကဘနာ က်န္လိုက္ကတ္ေတလတ္…
တလေလာက္ၾကာလို႕ ျပန္ေရာက္လာေရဆိုစြာနန္႕ က်န္လိုက္ကတ္ေတလူတိက ၀ိုင္းလာပနာ “အခင္…အဂၤလိပ္စကားတလံုးေလ့ မတတ္ဘဲနန္႕ ဘိလပ္ကိုလားခီစြာ ကေဂါင္းဒုကၡေရာက္ခဘာဖို႕ဟံ…”ဆိုဘနာမီးကတ္ေတခါ ဖါးေခ်အဖိုးက ဇာျပန္ေျပာလိုက္လဲဆိုေက…”အူး..ငါ ဒုကၡေရာက္ဖို႕ မဆိုေက့….ငါတခုေျပာလိုက္တိုင္း ယင္းသူရို႕ေဂ်းယာ ခခဲမြိပနာ ဒုကၡေရာက္လားခဂတ္ယင့္…ငါ တခုေတာင္မျဖစ္”ဆိုၿပီးေက ေျပာလိုက္ပါေရလတ္။

ယင္းဇူးနန္႕ အဂၤလိပ္တိေလ့ ခခဲမမိြရေအာင္၊ ရခိုင္တိေလ့ ခခဲမမိြရေအာင္ ေအမာဟိနီကတ္ေတလူတိမာ သားေခ်၊ သမီးေခ် ဟိလူေလ့ပါကတ္ဖို႕ထင္ဘာေရ။ မဟိကတ္ေတ လူတိမာေလ့ တူေခ်၊ တူမေခ်တိ ဟိကတ္ပါဖို႕။ ယင္းပိုင္ေလ့ မဟိကတ္ဆိုေကကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္မာဟိနီကတ္ေတ အဘုေခ်တိကို ေအပိုင္တေခါက္ေခ် လုပ္ၾကည့္ကတ္ပါကား။ လူတိုင္းေလ့ သိေရ၊ လူတိုင္းေလ့ လုပ္ႏိုင္ပါေရ။ (အတြက္ေဖာ္ပီးစြာပါရာ)

(၁) အဘုေခ်တိကို တရက္မာ အဂၤလိပ္စာ ေ၀ါဟာရ (၅)လံုးေလာက္စီ ပုံမွန္ရေအာင္ အေလ့အက်င့္ လုပ္ပီးပါ။ (အေခ်ကပင္ အလြတ္ရထားေရ စကားတလံုးကို (၁၀)ႏွစ္ေလာက္ ျပန္မဖတ္ျဖစ္ေကေတာင္ အလြယ္ေခ်နန္႕ျပန္အတြက္ေပၚပါေရ။)
(၂) ကိုယ္ရို႕လားနီက်၊ လာနီက်လမ္းမာဟိေရ ဆိုင္နာေမတိ၊ လမ္းနာေမတိ၊ ေဟာ္တည္နာေမတိ အစဟိသျဖင့္ အဂၤလိပ္ပိုင္ရြီးထားေက ယင္းခ်င့္တိကို ရခိုင္ပိုင္သိေအာင္လုပ္ပါ။ (တခါသိေအာင္လုပ္ထားစြာနန္႕ ယင္းနီရာကိုေရာက္တိုင္း ယင္းစကားလံုးတိကို ျပန္အတြက္ေပၚႏိုင္ဘာေရ)
(၃) ကိုယ္ရို႕နိစိုင္သံုးနီက် အသံုးအေဆာင္တိထဲကေလ့ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရတိကို ရခုိင္ပိုင္သိေအာင္ လုပ္လို႕ရႏိုင္ဘာေရ။
(၄) ကိုယ့္အိမ္မာျဖစ္ျဖစ္၊ အခန္းမာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ရို႕အတြက္အသံုးတည့္ဖို႕ေ၀ါဟာရတိကို စာလံုးအႀကီးသန္နန္႕ ရြီးပနာကပ္ထားပါ (တကူးတကဖတ္စရာမလိုဘဲ အလြတ္ရလားဘာလိမ့္ေမ)။

နံပါတ္(၁)ကေတာ့ ပါပါက က်ေနာ္ရို႕တိကို ေလ့က်င့္ပီးခစြာကို မွ်၀ီပီးလိုက္စြာဘာ။ တျခားစြာတိကေတာ့ ဘ၀တကၠသိုလ္က သင္ပီးလိုက္စြာတိဘာ။ ေအခ်င့္ကို ရခိုင္သူရခိုင္သားတိကို မွ်၀ီပီးယင္း ေက်းဇူးသွ်င္ ေမေမနန္႕ ပါပါကို ရွိခိုးကေတာ့လိုက္ပါေရ….။

Free4waddy

tirsdag 17. november 2009

လူဆိုးနန္႕ အမွန္တရား

တခါက တရားရံုးတခုမာ….လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ခိုးမႈ၊ ဓါးျပမႈ အစဟိေရ အမႈေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္နန္႕ တရားခံတေယာက္ကို အမႈစစ္ေတ။ အမႈတိကို အားလံုးစစ္လို႕ၿပီးစြာနန္႕ တရားသူႀကီးက
“ေအး..ေမာင္မင္းကို ေဒအျပစ္ဒါဏ္တိ သက္သာေအာင္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးပီးေရ အနီနန္႕ ေရွ႕ေနငွါးဖို႕ဆိုေဂ ငွါးခြင့္ျပဳေရ…” လို႕ ေျပာလိုက္ေတ။
တရားခံက “အကၽြန္ေရွ႕ေန လံုး၀မငွါးဘာ” ဆိုဘနာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖေရ။ တရားရံုးတရံုးလံုး ကေဂါင္းအံ့ၾသလားခဂတ္ေတ။ တရားသူႀကီးက ဇာျဖစ္လို႕ မငါွးစြာလဲလို႕ ထပ္မီးေရခါ တရားခံက “ဘ၀မာ က်ေနာ္က်ဴးလြန္ခသမွ်ျပစ္မႈတိအားလံုးကို အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံဖို႕ဆံုးျဖတ္ထားပါေရ”………လတ္။

ဂနိ က်ေနာ္ရို႕ပတ္၀န္းက်င္မာေလ့ ေဖ့သာခ်မ္းသာလို႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာတတ္လို႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ထံုးတမ္းစိုင္လာအရပင္ျဖစ္ျဖစ္ လူအမ်ားက ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေလးစားအထင္ႀကီးခံရေရလူတိစြာ တခါတရီမာ လူအမ်ားက လူဆိုး၊ သူခိုးအထင္ခံနီကတ္ရေရ လူတိေလာက္ေတာင္ အမွန္တရားကို တန္ဖိုးမထားတတ္စြာတိ ဟိတတ္ပါေရ။

ေယဇူးနန္႕ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားအားလံုး ကိုယ္ရို႕ရုန္းကန္လႈပ္ယွား ၾဟင္သန္နီဂတ္ရေရ ပါတ္၀န္းက်င္မာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုိးတန္ဖိုးထားတတ္ေတလူတိနန္႕ မုသ၀ါဒ သမားတိကို ခဲြျခားျမင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ………။

Free4waddy

AMP Chat room အမီးအေျဖက႑

ညက ေအအမ္ပီ ခ်က္ရုန္းမာ စကားေျပာကတ္နီကတ္ယင္း ကလိေမေသွ်တေယာက္က မီးခြန္းတခုမီးလာေရ။ ယေကေလ့ ယင္းအခ်ိန္မာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖဖို႕မရခဘာ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေက မီးေရကလိေမေသွ်ကေလ့ ၾကက္ခ်ခုတ္စားထားလားမသိ…အဆက္မျပတ္မီးစြာကတေၾကာင္း၊ အကၽြန္႕မာေလ့ လုပ္စရာစိေခ် ဟိနီစြာကတေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာမတတ္စြာေလ့တေၾကာင္း…..နန္႕ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ မေျဖပီးႏိုင္ခဘာ။ ဂနိအခ်ိန္ရလို႕ သူ႕မီးခြန္းကိုေအမာေျဖပီးလိုက္ပါေရ….။

အမီး။ ။ ရခိုင္ျပည္ကို ဗမာတိေလ့တိုက္ခေရ၊ အဂၤလိပ္တိေလ့ တိုက္ခေရ။ မုန္းစရာဟိေက အဂၤလိပ္ကိုပါ ဗမာကိုပါ မုန္းရဖို႕။ အဂု ရခိုင္တိက အဂၤလိပ္ကို မမုန္းဘဲ ဗမာကိုမ ဇာျဖစ္လို႕ရြီးၿပီးေက မုန္းကတ္စြာပါလဲ?

အေျဖ။ ။ မေသွ်မီးခြန္းကို အစ္ကို ဓါးျမ(၂)ေကာင္နန္႕ ဥပမာေသွ်တခု ေျပာျပေမ။

ပထမ ဓါးျမတေကာင္က မေသွ်ရို႕အိမ္ကို ဓါးျမတိုက္ေတ။ ၿပီးေက အဖကိုေလ့သတ္ေတ၊ အိမ္ကိုေလ့မီးတိုက္ပစ္ခေရ။ အီးေယာင္ကိုေလ့ အားဓမၼသိမ္းပနာ မိသားစုတခုလံုးကို ပထီြးဘ၀နန္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေတ။
ေနာက္တခါ အိမ္မာ ဘိုးစိုင္ေဘာင္ဆက္ ကိုးကြယ္ထားေရ ဘုရားကိုေလ့ သူ႕အမ်ိဳးတိဟိေရ ရြာကိုပို႕ပလိုက္ေတ။ အဖိုးသွ်င္၊ အေဘာင္သွ်င္ရို႕ကိုေလ့ မတရားသျဖင့္ သတ္ပလိုက္ေတ။ အိမ္မာဟိသမွ် အမြီအႏွစ္တိကို ခ်င္ပိုင္ျဖဳန္းတီးနီေကေလ့ မေသွ်ရို႕အိမ္သားတိကို ထမင္းေခ်တလုပ္ေတာင္ ၀ေအာင္မေကၽြး….ညီေသွ်၊ ညမေသွ်တိ ၀မ္းဆာလို႕ ငိုေက ဆဲေရ၊ သတ္ေတ…..နိစိုင္နန္႕အမွ်…..။

ဒုတိယ ဓါးျမတေကာင္က မေသွ်ရို႕ရြာကို ၀င္ဘနာဓါးျမတိုက္လားခေရ။ မေသွ်ရို႕ မိသားစုေလ့ တရြာသားလံုးခံပိုင္ ခံလိုက္ကတ္ရေရ။ ေယေလ့ ယင္းဓါးျမက သူလိုခ်င္စြာရၿပီးစြာနန္႕ ရြာကျပန္ထြက္လားခေရ….ယင္းခ်င့္ကေတာ့ ၾကာယာ။

ေဒ ဓါးျမ (၂)ေကာင္ အေၾကာင္းကို အေသအခ်ာစိုင္းစားၾကည့္ေက မေသွ်မီးေရ မီးခြန္းကို မေသွ်ကိုယ္တိုင္ သိလာပါလိမ့္ေမ…..
Free4waddy

tirsdag 10. november 2009

နယ္စပ္ ေက်ာင္းဆရာ ဘ၀
ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္း


နယ္စပ္ ေက်ာင္းဆရာဘ၀
ခရစ္စမတ္

ခရစ္စမတ္
(၂၄) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနီနိ အခမ္းအနား


At officeBagio in Philippine with the Philippine girls at the International Indigionous Youth Conference
Arakan Youth Conference in Thailand
Recording at ENS


With Arakanese Leadersonsdag 4. november 2009

" လြတ္လပ္ျခင္း" ဖိတ္ေခၚကဗ်ာၿပိဳင္ပဲြ

၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အဖရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးနိန္႕အထိမ္းအမွတ္
“လြတ္လပ္ျခင္း” ဖိတ္ေခၚကဗ်ာၿပိဳင္ပဲြ

# ဇာသူမဆို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ပါေရ။
# ရခိုင္စာ အရြီးအသား ျဖစ္ရပါဖို႕။
# စာမူတိကို ဒီဇဘၤာလ(၂၅) ရက္ ခရစ္စမတ္နိထိ ေနာက္ဆံုးထားလို႕ လက္ခံလားဘာဖို႕။
# ဆုရေရ ကဗ်ာကို ဒီဇဘၤာလ (၃၁)တရက္နိန္႕ ညဇာဖက္ ေၾကာ္ျငာပီးလားဘာဖို႕။
# ဆုေၾကး မတည္ထားေရေဖ့သာ ၁၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ (တသိန္းက်ပ္)။ (စိတ္၀င္စားေရလူတိက တတ္ ႏိုင္သေလာက္ ေဖ့သာထည့္ပီးဂတ္ဖို႕ဆိုေက ဆုေငြပိုလာႏိုင္ဘာေရ။ ဆု အမ်ိဳးအစားတိေလ့ ပိုလာ ႏိုင္ဘာေရ။

ဒုတိယ အဆင့္အနီနန္႕…..
အဆင္ေျပေရအခ်ိန္မာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ကဗ်ာတိကို စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္၀ီလားပါဖို႕။

ေဒအစီအစိုင္ ပိုၿပီးေကအသက္၀င္ ၾဟင္သန္လာေအာင္ ညီအကို ေမာင္ႏွမတိအားလံုးကို တတူတူ လက္တဲြလုပ္ကတ္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚဘာေရ။
- လူအား
- ေဖ့သာအား
- အႀကံဥာဏ္အားတိ အားလံုးကို ေစာင့္နီဘာေရ….။


“ရခိုင္စာပီ ျပန္ၾဟင္သန္လာရဖို႕”

onsdag 28. oktober 2009

To

သို႕
ေဒၿပိဳင္ပဲြမာ
မင္း အႏိုင္မယူခ်င္ခဆိုေဂေတာင္
ငါ ရံႈးေရ…ဆိုေရစကားကို
ေက်းဇူးျပဳလို႕ လက္ခံပီးဘာ ခ်စ္ရသူ………။
ဒူးေထာက္၊ လက္ေျမွာက္
ဖျဗားေမွာက္ေအာင္ထိ
အခ်စ္နန္႕ ဘ၀ကို
ငါ…. စပ္တမ္း ကဇက္ ခရသူဘာ……..။
မေျဖသာ
ေ၀ဒနာ ရင္မာ မယွိ(ခ်ိ)ေကေလ့
မင္း..မသာယာေရစိတ္ မျဖစ္လားရေအာင္
ဟန္ေဆာင္နီခရသူဘာ......။
ငါ့ထုိက္နန္႕ ငါ့ကံဆိုေကေလ့
ေတာင္းဆိုခြင့္တခု ရခဖို႕ဆိုေဂ…..
ေနာက္ဆံုးျဖစ္ျဖစ္
ေအာင္ႏိုင္သူ အၿပံဳးနန္႕ျဖစ္ျဖစ္
သမင္လိုင္ျပန္ေသွ်ျဖစ္ျဖစ္
တခ်က္ေခ် ”စိုက္ၿပီး”ၾကည့္ခဘာ….။
ငါ ေက်နပ္စြာ ႀကီကြဲစြာ
ေငး….က်န္လိုက္နီခ်င္သိမ့္ေရ…….။
Free4waddy05:44 am Wed 2009

onsdag 7. oktober 2009

Share မထည့္မိလို႕........

ဖါးေခ်တေယာက္ ဂနိမိုးထဖက္ ဘူးသီးေတာင္သေဖၤာနန္႕လိုက္ရဖို႕မွန္း သိေဂေလ့ အိပ္ရာထေနာက္က်လားခေရ။ အိပ္ရာဒရုန္းဘရုန္းထဘနာ မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္ၿပီးေက လမ္းမာတိြေရ ဆိုက္ကားတစီနန္႕ သေဖၤာဆိပ္ကိုဆင္းပါလတ္ေတ။ သေဖာၤဆိပ္အ၀ကိုေရာက္စြာနန္႕ ဆိုက္ကားထက္ကခုန္ဆင္းပနာ ေဖာင္ေတာ္ဖက္ကိုၿပီးယင္း လက္ကနာရီကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတ။ လက္မာ နာရီမပါလတ္ မိက်န္ခယာ။ ေဘးနံၾကည့္ပနာ အနားမာတိြေရ ၀ါႀကီးတလံုးကို
” အခင္ႀကီး...ဇာႏွစ္ခ်က္တီးပါယာလဲ မသိ”
လို႕ မီးလိုက္ေတ။ ေယခါ ၀ါႀကီးက ေဒါသဟဟုန္းထြက္ပ်ာ
” မေျပာေ၀း”
ဆိုဘနာ ျပန္ေဟာက္ပလိုက္ေတ။ ဖါးေခ်စေကေတာ့ လန္႕လည္းလန္႕လားေရ၊ ၾဟက္ေလ့ၾဟက္လားခေရ။ ေနာက္ဆံုး အၾဟက္ေျပေခ်နန္႕......”ေယာ္.....အခင္ႀကီးကေလ့ နာရီတခ်က္ေခ် မီးစြာကိုပင္....ဇာျဖစ္လို႕မေျပာခ်င္ေစာ္ဘာလဲ” လို႕ မီးလိုက္ေတ။ ၀ါႀကီးက ဖါးေခ်မ်က္ႏွာကို စဇိၾကည့္ဘနာ ျပန္ေျပာလိုက္စြာက ” ငါ..နာရီ၀ယ္ခါ..မင္း ေဖ့သွ်ာတျပားထည့္လို႕လား” လတ္........။

free4waddy
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ

fredag 25. september 2009

ေနာက္ဆံုးေပၚ ရခိုင္ Rap သျခင္း

လြတ္လပ္ဖို႕အတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး.....
စကား၀ိုင္းက..ျပန္ထ..
မိက်..
တခါေလ့ မရ....

Cho: ( ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ.......... ႀကီးခါစင္စစ္........ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

စည္းလံုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး...
ေနာက္က မယားကို လွမ္းဗ်ာလ္ဆဲ...
ကဲြၿပဲ...
တခါေလ့ မၿမဲ...

Cho: (ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ..........ႀကီးခါစင္စစ္.......ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

အမ်ိဳးသားေရး ဗန္းျပ....
ေတာင္းလိုက္ေတ ေဖ့သာ မရမက....
မပီးေရလူ မဆလ
ဟာ ဟ....ရီရ.....

Cho: (ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ.........ႀကီးခါစင္စစ္....ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပ........
ဆားမရ ရီမရ........
ေနာက္ဆံုးမာ ဗ်.....
ဟန္ျပ......

Cho: (ရခိုင္သားမာ အေခ်ခါ ရရိုးေခ်ရာ........ႀကီးခါစင္စစ္ ေအာက္ခ်ီးေနာက္လိုက္)၂

(ကဗ်ာမဟုတ္ပါႏွင္း......Rap သျခင္းျဖစ္လို႕ သျခင္းပိုင္ဆုိပနာ ဖတ္ကတ္ပါ....ဟီဟိ)

free4waddy

onsdag 23. september 2009

တခါေလ့ အရက္မစဲြေရလူ

တရက္နိ ”အရက္နန္႕ က်န္းမာေရး” ဆိုေရ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကို ေဟာ္တယ္တခုမာလုပ္နီကတ္ေတ။ ယင္းေဆြး ေႏြးပဲြမာ အရက္နန္႕ပါတ္သက္လို႕ က်န္းမာေရးပညာပီးအဖဲြ႕တိ၊ အရက္ထုတ္လုပ္ေတ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တိ၊ အ ရက္ေသာက္တတ္ေတလူတိ လူတန္းစားအစံုပါကတ္ေတ။

ေဆြးေႏြးပဲြစေရဆိုစြာနန္႕ အရက္နန္႕ပါတ္သက္လို႕ ဆိုးက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳး၊ သူ႕အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္တိကို အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးကတ္ေတ။ ေဆြးေႏြးကတ္ယင္းနန္႕ အရက္ကိုဇာပိုင္ေသာက္ေက စဲြတတ္ေတဆိုေရအပိုင္း ေရာက္ပါလတ္ေတ....ရေရာင္းသတ္လို႕ ျငင္းဂတ္ခုန္ဂတ္ေတ အသံတိဆူလာေရခါ ေဆြးေႏြးပဲြစေလာက္ပင္တ ခြန္းေလ့၀င္မေျပာဘဲ ေနာက္ဆံုးခံုမာထိုင္ငိုက္နီေရ ၀ါက်ီးတလံုးႏိုးက်လားခေရ။ ႏိုးစြာနန္႕ခ်က္ခ်င္း လက္ ေထာင္လာပနာ....

”က်ေနာ္တခုေလာက္ ေျပာခ်င္ပါေရ၊ အရက္စဲြေရဆိုစြာကို က်ေနာ္လံုး၀လက္မခံပါ”

”ဇာျဖစ္လို႕ ေအပိုင္ေျပာႏိုင္စြာပါလဲ” လို႕ တျခားလူတိက ျပန္ပနာမီးကတ္ေတခါ ယင္း၀ါက်ီးက

” က်ေနာ္ အရက္ကို မိုးထဖက္မ်က္စိႏွစ္လံုးပြင့္ေလာက္ကပင္ နီတ၀င္ေသာက္လာစြာ ႏွစ္ေပါင္းေကာင္းၾကာ လာပါယာ.....က်ေနာ္တခါေလ့ မစဲြပါကား....................လတ္”

မႀကီကဲြ၀ံ့ပါ....

ေဒ အကၡရာတိ
ကဗ်ာမက်
စာမလွဘဲ
က်ိန္စာ ျဖစ္ခရေကေတာင္။

ေအာ္....ခ်စ္ရသူ

မင္းအတြက္ ငါ
အခါတရာမက
က်ိန္ျပ၀ံ့ေရ
ငါေလ..... ”တခါမႀကီကဲြ၀့ံပါ”........။
၁၂နာရီ ၅၀ မိနစ္။ ၂၃၊ ၉၊ ၂၀၀၉။

lørdag 19. september 2009

င၀ါေခါင္ ေအာက္ခ်ီး

တခါက ကယန္း(ပေဒါင္)တိနီေရ ရြာတရြာနားမာ ဗမာစစ္တပ္ကားတစီး ေတာင္ထက္ကနီ ႀဘိတ္ေပါက္ပနာ ေျမာင္ထဲကိုထိုးက်လားခေရလတ္။ ေယခါ ကားဒရိုင္ဘာက အပါးဆံုးကယန္း(ပေဒါင္)ရြာ တရြာမာလားဘနာ ”က်ေနာ့္ကား”ေမွာက္”လားခလို႕ တခ်က္ေခ်အကူအညီပီးကတ္ပါ”လို႕လားေျပာေရ။ ရြာသားတိကေလ့ အားတက္သေရာနန္႕ ဒုကၡေရာက္နီေက ကူညီရဖို႕နန္႕ရာဆိုဘနာ လူတိစု၊ လိုအပ္စြာပစၥည္း၊ ပစၥယတိကို ယူၿပီးလိုက္လာကတ္ေတ။
ကားထိုးက်လားခေရေတာင္ထက္ကိုေရာက္လို႕ ကားကိုလည္းလွမ္းျမင္ရခါ ကူဖို႕လိုက္လာေရ ကယန္းတိက ဒရိုင္ဘာကို ဆဲလူဆဲ၊ သတ္ဖို႕ပုတ္ဖို႕ပ်င္လူကပ်င္ ျဖစ္လာကတ္ေတ။ေယခါ ဒရိုင္ဘာက
”ဇာျဖစ္လို႕လဲ ငါေအေလာက္ဒုကၡေရာက္နီစြာကို မကူညီကတ္ဘဲနန္႕ ငါ့ကိုရာတခု ဆဲလူဆဲ၊ သတ္ဖို႕ပ်င္လူပ်င္ လုပ္နီကတ္ေတဂါ” လို႕ မီးလိုက္ေတ။
ေယခါ ေအာက္သားစကားတတ္ေတ ကယန္းလူႀကီးတေယာက္က
”မင္း ငါရို႕ကို၀ါေရ” ဆိုပနာျပန္ေျပာေရ။
ဒရိုင္ဘာက ”ဇာက၀ါခီဖို႕လဲ..ဟိုမာမျမင္လား ကားေမွာက္နီစြာကို” ဆိုပနာ လက္ညွိဳးထိုးျပေရ ။
ေယခါ ယင္း၀ါက်ီးက ” ေယာ္ မင္း ေအေလာက္မ်က္စိႀဟိမာ ႀကဲေဒးေၾကာင္ေတာင္ ျမင္နီရစြာကိုေတာင္ အရာ၀ါနီသိမ့္ေရ မနားေယ......မင္း ေျပာခါ မင္းကားေမွာက္နီေရဆို...အဂု မင္းကားက ထလန္းဂါး(ပက္လက္)လန္နီစြာရာျမင္ေရ။ လံုး၀ မကူညီပီးေ၀း မင္း..င၀ါေခါင္” ဆိုပနာ အားလံုးရြာကိုျပန္လားခကတ္ေတလတ္..............။
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါစီ.........။(ကယန္းလူမ်ိဳး အသိတေယာက္ေျပာျပဖူးစြာကို ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမရို႕ကို ေပ်ာ္စီခ်င္လို႕ မွ်၀ီပီးလိုက္စြာဘာရာ.....အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။
free4waddy

torsdag 17. september 2009

ဘဦးနန္႕ မိုးနတ္သား

ဘဦးဆိုေရလူက အေခ်ကပင္ စိတ္တုိတတ္စြာ ရြာမာနာေမေက်ာ္။ ဂုတလိုင္း မိုး ကိုစိတ္တိုနီစြာ ၾကာယာ။ ထို တရက္ႏွစ္ရက္ကေလ့ ငါးၾဟာဖို႕လားစြာ ခေမာက္မပါလီလို႕ ႀဟာဖို႕မရခဘဲ ဘၾဘန္းတုန္ဘနာ အိမ္ျပန္ေရာက္ ပါလတ္ေတ.......မိုးႏွိပ္စက္လို႕။ဂနိေလ့ မိုးထက အိမ္ကထြက္ဖို႕ပ်င္ခါ နီကကႀကဲေတာက္လို႕ပူနီေရ။
ယင္းဇူးနန္႕ ဟင္းေခ် က်ီးေခ် တထပ္စာေလာက္ရဖို႕လားဆိုဗ်ာ ခေမာက္ကိုမယူခဘဲ ေတာနားေတာင္နား ေယာင္ပါလတ္ေတ။ ရြာျပင္ကိုထြက္လို႕ စေကေလာက္ေရာက္သိမ့္ေရ..မိုးက ဘဦးဟိေရဖက္ကိုဦးတည္ပနာ ေတာင္နားေယာင္ ရြာပါလတ္ေတ။ဘဦးစိတ္ထဲမာ ”ေအာ္...ေအမိုး.ငါ့မာ ခေမာက္မပါမွန္းသိလို႕ ငါ့ကိုသတ္ သတ္ ဒုကၡလိုက္ပီးေရဆိုဘနာ” ကေဂါင္းေဒါသထြက္လားေရ။ ရြာကိုျပန္ပနာ ခေမာက္ယူဖို႕ေလ့ အခ်ိန္မရ လိုက္ယာ။ ေနာက္ဆံုး.....မိုးဘားမာအရံႈးမခံခ်င္စြာနန္႕ ယင္းရြာလာေရမိုးကို အားရဗရ တခြန္းဆဲဆဲဘနာ ”(အေ၀း....(ပစၾကမ္း)....မိုး.....မင္းဘားမာေတာ့ အစြတ္မခံႏိုင္ေ၀း ေအမာၾကည္လီကား”
”ဂ်ံဳး................”
အနားမာဟိေရ ကန္းဘိုင္တခုထဲကို ခုန္ဆင္းပလိုက္ေတ။ ၿပီးေက ကန္းဘိုင္ထဲက မိုးကိုအႏိုင္ယူထားေရ မ်က္ ႏွာနန္႕ ေစာင့္ၾကည့္နီေရ။ ၾကည့္နီယင္း...ၾကည့္နီယင္းနန္႕ မိုးက ေတာင္စိုင္အတိုင္းရြာလားဘနာ တံ့လားခ ေရ......ဘဦးဟိနီေရ ကြင္းျပင္အနားကိုမေရာက္ခ.........။ ဘဦး ကန္းဘိုင္ထဲက ျပန္တက္ပနာ မိုးကိုေကာ္ႏွက္ ပလိုက္စြာ..... လယ္ကြင္းထဲမာဟိေရ ကၽြဲတိ၊ ႏြားတိ ပဒံုးေထာင္ပနာ ေတာင္စိုင္ရီမရ ၿပီးနီလီကတ္ယက္........)(ရခိုင္ ခေမာက္နန္႕ ေအာက္သားခေမာက္ မတူပါကား)လာဖတ္ကတ္ေတလူတိကို ေက်းဇူးတင္ပါေရ........။
free4waddy

torsdag 10. september 2009

အကို ထိုင္ဖို႕ဆိုေဂ....

ရပ္ကြက္ထဲ၊ ၿမိဳ႕ထဲမာ ဖါးေခ်ဆိုေရအေကာင္ မႀကိဳက္၊ မ်က္စိမက်ေရ ကလိေမေသွ်လို႕ မဟိ။ ျမင္ေက အားလံုးကို ႀကိဳက္ေတ၊ လိုက္ဘနာရည္းစားစကားေျပာေရ။ ”မရေကအရင္း၊ ရေကအျမတ္” ဆိုစြာက သူ႕လက္သံုးစကား။

ဂနိေလ့ ဖါးေခ်တေယာက္ တေယာင္ေယာင္နန္႕ လၻက္ရည္ဆိုင္ဖက္ကို ထြက္ပါလတ္ေတ။ ဆိုင္နားကိုမေရာက္ခင္ စေကအလုိမာ ႀဟိက ကလိေမေသွ်တေယာက္ နီကာမ်က္မွန္တပ္လို႕ ဇကုန္ဆင္ဘနာ ဆိုင္ထဲ၀င္လခစြာကို ရိပ္ခနဲျမင္လိုက္ေတ။ ဖါးေခ်ေလ့ ေနာက္ေယာင္ခံဘနာ ဆိုင္ထဲကိုလိုက္၀င္လိုက္ေတ။ မဟုတ္တကြန္ေခ်နန္႕ ယင္းကလိေမထိုင္နီေရခံုနားကို ကပ္လခၿပီးေက ေဘးကခံုလြတ္တလံုးကို ....
”မ.... ေဒခံုအားပါလားမသိ”
”အားပါေရ အကို”

ဖါးေခ် မႈိရေရမ်က္ႏွာနန္႕ ခံုမာထိုင္ဖို႕ ပ်င္စြာနန္႕ ယင္းကလိေမေေခ်က ထပ္ၿပီးေက” အကိုထိုင္ဖို႕ဆိုေဂ ေဒခံုေလ့ အားပါဖို႕ေဒ” လို႕ သူထိုင္နီေရခံုကို လက္ညိွဳးထိုးျပဘနာ ေဘးက စပဲြထိုးေခ်ကို လွမ္းမီးလိုက္ေတ....
”ေမာင္ေခ် ေအမာ ဇာေလာက္က်လဲလတ္”...............
(စိတ္ကူးနန္႕ ပံုေဖာ္ၿပီးေက ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။ အားလံုး ေပ်ာ္ႀဟြင္ႏိုင္ဂတ္ပါစီ....)

lørdag 5. september 2009

သတ္ဖို႕ မလိုယာ

တရက္နိ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယက္ ရြာနားကလယ္ျပင္မာ ႏြားတတူေက်ာင္းနီကတ္ေတ။ ႏြားေက်ာင္းနီယက္ပင္း ေတာပုတ္ေခ်အကြယ္က ကန္းသင္းေဘးမာ အစ္မေသနန္႕ ၿမိဳ႕ကလည္ဖို႕ေရာက္နီေရ အာဂႏၱဳအေကာင္တ ေကာင္နန္႕ ခ်ိန္းတိြနီကတ္စြာကို လားျမင္ကတ္ေတ။ ေယခါ အစ္ကိုအႀကီးက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီးေက ညီေသကို -
”အေ၀း ညီေခ်…မင္း သူရို႕ႏွစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ထားလိုက္…မေပ်ာက္စီေက့။ ငါရြာထဲက အမ်ိဳးတိကိုလားတိုင္ ပစ္ခီေမ” ဆိုဘနာ ထြက္လားခေရ။

တနားနီေက ရြာထဲကအမ်ိဳးတိ အဆြီတိ ဒုတ္တိ၊ ဓါးတိကိုင္ၿပီးေက သတ္ဖို႕လိုက္ပါလတ္ကတ္ေတ။ လူတိသတ္ ဖို႕လိုက္လာစြာကိုျမင္ခါ အေစာင့္က်န္ခေရ ညီေသစြာ ၿခံဳပုတ္ေနာက္က ထြက္လာဘနာ သတ္ဖို႕လိုက္လာေရ လူတိကို ဟန္႕လိုက္ေတ။ ” ယင္း ၿမိဳ႕ကလာေရဂိုးဂိုကို ေမးေမ ေအာက္ကနီဘနာ လိုင္စိကိုညွစ္သတ္ ထားစြာ ဂုဆိုေက ဒေယာတိေတာင္ကၽြတ္လို႕ …တင္သားေခ်တခုရာ လႈပ္ႏိုင္ယာ၊ သတ္ဖို႕မလိုယာ ျပန္လီကတ္ဖိ” လတ္။ ။
အားလံုးေပ်ာ္ၾဟြင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ…..။

lørdag 13. juni 2009

ဆရာႀကီးပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ မိန္႕ခြန္း

ပါေမာကၡ ဆရာႀကီးေဒါက္တာေအးေက်ာ္၏
ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအသင္း (ဥေရာပ) ႒ာနခဲြ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံဖြင့္ပဲြမိန္႕ခြန္း


WAO (ဥေရာပ)က ကမကထလုပ္ၿပီးေက ေဆာင္ရြက္ေတ ေအပဲြမာ က်ေနာ့ကိုဖိတ္ေတအတြက္ေၾကာင့္အား လံုးသူကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ၿပီးေက ဂု အစိုင္အလာတခုျဖစ္လားေအာင္အတြက္ က်ေနာ္ရို႕ National song အမ်ိဳးသားသျခင္းကို သီဆိုၿပီးဖြင့္လွစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ပထမဆံုးေသာ ရခိုင္သမိုင္းမာ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင္သမိုင္းမာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ကတ္ေတ ဂုတက္ေရာက္လာကတ္ေတအားလံုးသူကိုေလ့ ေကာင္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ဂုဏ္လည္းယူပါေရ။ ေနာက္တခုကေလ့ က်ေနာ္ရို႕မွာ က်ေနာ္ရို႕ႏိုင္ငံအတြက္ က်ဆံုးလားခ ကတ္ေတ ေဂါင္းေဆာင္တိ၊ လူငယ္တိအတြက္ကိုေလ့ အရိုအေသအေလး အျမတ္ထားၿပီးေက သတိတရနန္႕ ဂုဏ္ျပဳအရိုအေသပီးကတ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးအနီနန္႕ အင္မတန္မွ၀မ္းသာပါေရ။ ဂုဏ္ေလ့ယူပါေရ။ ရခိုင္ျဖစ္ရစြာကိုေလ့ အခိ်န္မရီြး ဂုဏ္ယူပါေရ။

ေယေတာ့ခါ က်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္ဆိုတဲ့ဟာ(၃)မ်ိဳးရွိေရ(နာေမအားျဖင့္)။ နံပါတ္(၁)က ရကၡိတဆိုေရစကား။ ရကၡိတ ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗုဒၵဘာသာကိုထိမ္းေရ၊ အမ်ိဳးကိုထိမ္းေရ၊ ကိုယ့္ဘာသာစကား ကိုထိမ္းေရ။ ယင္းဟာေၾကာင့္ ကိုယ့္အိမ္မာဟိေရ အေသွ်တိကိုေလ့ေသာ့ ရခိုင္စကားသင္ပီးကတ္ပါလို႕ ဆရာႀကီးႀကံဳေရအခါမွာ မိတၱာရပ္ခံ ပါေရ။ ရခိုင္စကားေလ့တတ္ေတ၊ ဗမာစကားေလ့တတ္ေတ၊ မြန္စကားေလ့တတ္ေတ၊ ကရင္စကားေလ့တတ္ ေတ၊ ေနာ္ေ၀းစကားေလ့တတ္ေတ၊ အဂၤလိပ္စကားေလ့တတ္ေတဆိုေက ေအအေသွ်တိေနာင္ေရးဟာ အင္မ တန္မွက်ယ္ျပန္႕ပါေရ။ အလင္းေရာင္ေကာင္းပါေရ။ ယင္းဟာက တခု။

ေနာက္တခုက ရခိုင္ဆိုစြာ အာရကၡဆိုေရ စကားကလာေရအတြက္ေၾကာင့္ အာရကၡဆိုစြာက မိမိႏိုင္ငံကို ေစာင့္ ေယွာက္ေတ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံတိကိုေလ့ ေစာင့္ေယွာက္ေတလို႕ အဓိပၸါယ္ရေရ။ ယင္းဟာေၾကာင့္ အာရကၡ ဆိုေရစကားကိုေလ့ ထိမ္းသိမ္းကတ္ဖို႕အတြက္ က်ေနာ္မိတၱာရပ္ခံပါေရ။

ေနာက္တခုက ဘဂၤလားေဒ့(ေခ်္)ကလူတိက က်ေနာ္ရို႕ကို ”ေမာ့ဂ္” လို႕ေခၚေရ။ ”ေမာ့(ဂ္) ”ဆိုစြာက မာဂဒ ႏိုင္ ငံကလာေရ တိုင္းရင္းသားလို႕ အဓိပၸါယ္ရေရ။ ယင္းမာဂဒ ႏိုင္ငံကလာေရ တိုင္းရင္းသားတိစြာ ဘုရားသွ်င္မပြင့္ ခင္ေလာက္ကပင္ က်ေနာ္ရို႕အင္ဒိုအာရီယန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေတ ရခိုင္သားတိစြာ မာဂဒတိုင္းမာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟိ လီကတ္ဖို႕။ ယင္းဟာေၾကာင့္ ဗုဒဘာသာကို ဘုရားသွ်င္ပြင့္ၿပီးၿပီးခ်င္း ရခိုင္သားတိက ဦးစြာပဌမရေရလူမ်ိဳးျဖစ္ ပါေရ။ ယင္းဟာကိုေလ့ေသာ့ က်ေနာ္ရို႕အနီနန္႕ အမ်ားႀကီးဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ပါေရ။

ေနာက္တခုက အႀဟိေတာင္အာရွသမိုင္းမာ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာဟိပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာက ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ၾကာပါေရ။ ေအဒီ (၃၃၀)ေလာက္ကစၿပီးေက ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း(၁၀၄၄)ေလာက္ထိ ရွည္လ်ားေရသက္တမ္းဟိေရ ေ၀သာလီေခတ္ဆိုစြာ ထင္ရွားစြာဟိပါေရ။ ယင္းဟာအတြက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿပီးေက ဇာတိဇာတိ သုေတသနျပန္လုပ္သင့္ေရဆိုစြာကို လူငယ္တိကေလ့လာရပါဖို႕။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ နီလို႕မျဖစ္ပါ။ ေယေတာ့ ယင္းကိစၥနန္႕ပတ္သက္လို႕ က်ေနာ္တဆက္တည္းေျပာခ်င္စြာက ရခိုင္ဆိုသည္မွာ ဇာ ႏိုင္ငံကိုဘဲေရာက္ေရာက္၊ ဇာနီရာကိုဘင္ေရာက္ေရာက္ လူနည္းစုရာျဖစ္ေတ။ ယင္းလူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ ေၾကာင့္ အေရးအႀကီးဆံုးကဇာလဲဆိုေက လူမ်ားထက္ပိုစည္းရံုးကတ္ရဖို႕။ We have to be united more than any other peoples in the world because we are a minority, always and any kind of! ယင္းတခုမွာၾကားခ်င္ေရ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာ လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ စည္းလံုးရဖို႕၊ ညီညြတ္ရဖို႕၊ သည္း ခံရဖို႕။ ယင္းဟာတခု ဆရာႀကီးမွာၾကားခ်င္ေရ။

ေနာက္တခုက လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္လုပ္ရဖို႕။ Quality peoples ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ရဖုိ႕။ သူမ်ားထက္ပိုႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ဗမာျပည္မွာသိေရအတိုင္းယာ ဗမာျပည္မာ ရခိုင္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အနီနန္႕ တခါေလ့ပါေမာကၡျဖစ္လို႕ အလားအလာမဟိ ပါ။ In Burma, I am not opportunity to be a professor, that’s exactly true but in America I can be professor and I am a professor. ယင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ပိုင္ႏိုင္ငံတိ၊ ေနာ္ေ၀းပိုင္ႏိုင္ငံတိ၊ တျခားႏိုင္ငံတိမွာ တန္းတူရည္တူအခြင့္ အေရးပီးေရအတြက္ေၾကာင့္ ငါရို႕ရခိုင္သားေခ်၊ ရခိုင္သူေခ်တိစြာ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္ Quality peoples ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ ဒါတခုကို က်ေနာ္ထပ္ၿပီးေက မွာပါရစီ။

ေနာက္တခုက သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္၊ Quality peoples အျပင္ သူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္၊ သူမ်ားထက္နာ ေမေကာင္းရေအာင္။ ရခိုင္ျပည္မွာ သဇင္ပန္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပန္းျဖစ္ေတ။ ယင္းႏိုင္ငံေတာ္ပန္းျဖစ္ေတပိုင္ ငါရို႕ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိက ဂုဏ္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စႏၵကူးနံသာပင္ျဖစ္ေအာင္ေလ့ ႀကိဳးစားကတ္ပါ။ ယင္းပိုင္ ေယွာင္ ႀကိဳးစားဖို႕အတြက္၊ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ က်ေနာ္ရို႕ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မွာပါေရ ပ႒ာန္းက်မ္းမာ အ ခ်က္(၄)ခ်က္ေဖာ္ျပထားေရ။

ယင္းအခ်က္(၄)ခ်က္က ဇာလဲဆိုလို႕ရွိေက ဆႏၵဓိပဓိ၊ ဆႏၵျပင္းထန္ရဖို႕။ ဆႏၵျပင္းထန္လို႕ ရခိုင္တိဟာ ႏွစ္ ေပါင္းသံုးေထာင္ေလးေထာင္ခံႏိုင္စြာ။ က်ေနာ္ရို႕ဆႏၵတိ ေကာင္းေကာင္းျပင္းထန္ေရ။ ဇာေၾကာင့္ေအပိုင္ျပင္း ထန္လဲဆိုေက ပင္လယ္ကမ္းမာနီေရ။ လီကေလ့၀ုန္း၀ုန္းထနီေရ၊ ျမစ္ရီကေလ့ တက္နီေရ။ ပင္လယ္လႈိင္းက ေလ့တက္နီေရ။ တခါတခါ လီမုန္းတိုင္းက်ေရ။ ယင္းၾကားထဲက ရပ္တည္ႏိုင္ေရ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေလး ေထာင္ကာလဟာ အင္မတန္ႀကံ႕ခိုင္ေရစိတ္ဓါတ္ဟိစြာေတာ့ အင္မတန္ထင္ယွားေရ။ ယင္းဟာ ဆႏၵဓိပတိပါ။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္စြာကိုစဲြထားပါ မေပ်ာက္စီေက့။ ရခိုင္ျပည္လိုခ်င္ေကေလ့ ဆႏၵကိုစဲြထားပါ၊ မေပ်ာက္စီေက့။ ပါ ေမာကၡျဖစ္ခ်င္ေကေလ့ ဆႏၵကိုစဲြထားပါ။ မေပ်ာက္စီေက့။ ယင္းဆႏၵဓိပတိဆိုစြာက ေအပ႒ာန္းက်မ္းမာပါေရ ” ဆႏၵဓိပတိ ဆႏၵသမၸ ယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပဓိ ပစၥေယန ပစၥေယာ”။ ဆႏၵဟာ ေကာင္းအေရး ႀကီးေရ။

ေနာက္တခုက ဇာအေရးႀကီးလဲဆိုလို႕ရွိေဂ ၀ီရိယာဓိပတိ။ ၀ီရိယဆိုစြာက Hard working ျဖစ္ရဖို႕။ လူတ ေယာက္ Hard working ျဖစ္လာေက လူတေယာက္စြာ ေတာ္လာေရ။ Hard working ဆိုစြာ ဇာလဲဆိုလို႕ရွိ ေဂ ဆရာႀကီးအတိြအႀကံဳအရ အခက္အခဲဆံုးက မွန္ကန္ေရကိစၥ ၀ီရိယကို ထပ္ကာအလီလီ…ထပ္ကာအလီလီ မျဖစ္မခ်င္းလုပ္စြာဟာ ေကာင္းေကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေတ။ လုပ္ၾကည့္ကတ္ပါ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ ၀ီရိယာဓိပတိ ရွိရဖို႕။ ဒါ နံပါတ္(၂)အခ်က္။

နံပါတ္(၃)အခ်က္က စိတ္တာဓိပတိ။ ” စိတၱာဓိပဓိ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၷာနံ တံသမုဌာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ” စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ရဖို႕။ စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ဖို႕အတြက္ ဘိန္း၊ ဘင္းကေဇာ္ မေသာက္ရ။ Drug မစဲြရ။ အရက္ေသစာေသာက္ေကေလ့ အျပင္းအထန္မေသာက္ရ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ဆိုလို႕ရွိေက စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္လို႕ရေရ။

ေနာက္တခုက အခ်က္(၄)က ၀ိမံသာဓိပဓိ။ ပညာနန္႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး၊ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေက လုပ္ရဖို႕။ ပညာဆိုဟာက အ တန္းပညာကို ေျပာဟာမဟုတ္။ အတန္းပညာဆိုစြာက သူ႕အတန္းနန္႕သူ တက္လာစြာ။ ၀ိမံသာဆိုေရပညာက ဘ၀အတိြအႀကံဳ၊ ႀဟိအလားအလာ၊ ကိုယ့္ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနတိကိုအားလံုး စူးစမ္းၿပီးေက ေကာင္းေရစြာ ကိုလုပ္စြာျဖစ္ေတ။ ေကာင္းေရကိစၥကိုလုပ္ေတဆိုစြာ ၀ိမံသာဓိပတိ။

ဆရာႀကီးေျပာခ်င္ေရအခ်က္က သံုးေလးငါးခ်က္ေလာက္ရာဟိေရ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရေက ရခိုင္သားမည္ သည္မာ တိုင္းျပည္တိုင္းမာ လူနည္းစုျဖစ္ေတအတြက္ေၾကာင့္ လူမ်ားထက္ေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕။ သူ မ်ားထက္စည္းရံုးေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ေနာက္တခုက ရခိုင္ရိုးမေတာင္မာ သဇင္ပန္းတိဟာ လႈိင္လႈိင္ပြင့္နီ ေရပိုင္ ဇာႏိုင္ငံကိုေရာက္ေရာက္ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိစြာ စႏၵကူးနံသာပင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႕။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ႀကိဳးစားဖို႕အတြက္ နံပါတ္(၁) ဆႏၵဓိပတိကို ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၂) ၀ီရိယာဓိပဓိကို ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၃) စိတ္တာဓိပတိျဖစ္ေအာင္ ဦးစားပီးပါ။ နံပါတ္(၄) ၀ိမံသာဓိပတိကို ဦးစားပီးပါ။ ယင္းပိုင္ေယွာင္ဆိုေက သံုးေလးငါးႏွစ္အတြင္းမာ ရခိုင္ျပည္သူကိုေစာင့္ေယွာက္ႏိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕၊ အေရာင္အ၀ါေလ့ေတာက္လာ ဖို႕လို႕ ဆရာႀကီးအနီနန္႕ မိတၱာေလ့ရပ္ခံေရ၊ ဆက္ၿပီးေကေလ့ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႕ေတာင္းပန္ယင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါရ စီ…… အားလံုး..၀မ္းသာပါေရ…..။

(လက္ခုပ္သံတိ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ဆရာႀကီး၏ မိန္႕ခြန္းကို မူရင္းအသံအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရြီးထားပါေရ။ အမွားအယြင္း တခုခုပါခေရဆို ေက ျပန္လို႕ကူးယူေဖာ္ျပပီးေရ အကၽြန္၏တာ၀န္ရာျဖစ္ပါေရ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ……..။
ခိုင္ထြန္းထြန္း

lørdag 6. juni 2009

Crazy thinking!

တမတ္တန္ စီမံကိန္း (သို႕မဟုတ္) အရူးစိတ္ကူး


တရက္တရက္လာေဂ လုပ္စရာအလုပ္ကေလ့ ထေထြထထူးမဟိစြာနန္႕ စာရြီးဘနာ ဘေလာ့ခ္မာတင္ဖို႕ စိုင္း စားမိေရ။ ခက္စြာက စာရြီးဖို႕ကုန္ၾကမ္းကတခုေလ့ ေဂါင္းထဲမာမဟိခါ ခ်ရီြးလို႕မက်ႏိုင္။ ယင္းပိုင္နန္႕ပင္ ေနာက္ ဆံုးမာ ရိုးေတာင္ခရင္းက ရခိုင္ျပည္သူတိ၊ ကဘာအရပ္ရပ္က ရခိုင္တိဘားကို စိတ္ကေရာက္လားခေရ။ ရခိုင္ တိဘားကို စိတ္ကူးေရာက္လခေရဆိုစြာနန္႕ ျပႆနာက စလာဗ်ာ။ ျပႆနာဆိုလို႕ တျခားသူျပႆနာမဟုတ္ ပါ။ ကၽြန္ေတာ့ျပႆနာပါရာ၊ ဇာအေၾကာင္းအရာကို ရြီးရမွန္းမသိေရ ျပႆနာပါ။ ေအပိုင္ မနီႏိုင္၊ မထိုင္ႏိုင္ လက္ေမ်ာက္လို႕ေလ့ တခ်ိဳ႕လူတိက ကၽြန္ေတာ့ဘေလာ့ခ္ထက္မာ နတ္တိ၊ သၾကားမင္းတိပိုင္ ကိုယ္ေရာင္ ေဖ်ာက္ၿပီးေက လာဟန္႕ကတ္စြာ တိျမင္ခါ ၾကက္သီးဖျဖန္းထမိပါေရ (အေခ်ကပင္ ဆိတ္ဆီေၾကာက္တတ္လို႕)။

စိတ္ထဲမာ ရြီးခ်င္ေျပာခ်င္နီစြာက ျပႆနာတိနန္႕ ဒါရိုက္(direct)သက္ဆိုင္နီခါ ေအျဖစ္ပ်က္နီေရ ျပႆနာတိ ကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕လဲ စိုင္းစားမိေရ။ ယင္းအေၾကာင္းအရာတိကို ေလ့လာဖို႕စာအုပ္စာတမ္းတိက လက္ ထဲမာတခုေလ့မဟိ။ ေနာက္ဆံုး အင္တာနက္ထက္မာ တျခားလူမ်ိဳးတိ၊ အဖဲြ႕အစည္းတိမွာ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ ေျဖယွင္းကတ္လဲဆိုစြာကို လုိက္ၾဟာယင္း လိုက္ၾဟာယင္းနန္႕ စာေၾကာင္းေခ်တခုကို မ်က္စိေရာက္လားခၿပီး ေက ယင္းစာသားေသွ်ေၾကာင့္ပင္ အစကရြီးဖို႕ေျပာဖို႕ မွန္းထားခေရ ဦးတည္ေရလမ္းေၾကာင္း (direction) တိ ပါ စိေကေျပာင္းပါလားေရလို႕ ထင္လိုက္ေတ….။ ယင္းစာသားေခ်ကေတာ့ ………… “Remember always to put yourself in their position” ပါလတ္။ ရခိုင္ပိုင္ေျပာရဖို႕ဆုိေကေဒါ့ခါ ဆန္႕က်င္ဖက္၊ အတိုက္အခံျဖစ္နီေရ လူနီရာမာ ၀င္ၿပီးေကခံစားခိုင္းစြာပါ။ ယင္း(ဆန္႕က်င္ဖက္)လူနီရာမွာ ငါရာဆိုေဂ၀ါ …. (ပေဇာင္ပိုင္ ခံစားရဖုိ႕ လဲ) ဆိုစြာကို အၿမဲတမ္းအတြက္ေပၚပါ”လတ္။ ယင္းစကားေခ်ေက်းဇူးနန္႕ ေအ ”တမတ္တန္စီမံကိန္း”ျဖစ္ လာရ စြာပါ။

ရခိုင္သားတိအားလံုးစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္႕ ရခိုင္ျပည္ကိုခ်စ္ကတ္စြာ တေယာက္ေလ့ျငင္းလို႕မရပါ။ ရခိုင္သားတိုင္း အဂင့္ဂင့္ခ်စ္ကတ္ပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိထက္ ပိုခ်စ္ကတ္ေတလို႕ က်ေနာ္ယံုပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိကေလ့ ယင္းပိုင္ထင္ကတ္ပါေရ။ ေအနိ တေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕၊ တပါတီနန္႕တပါတီျဖစ္နီကတ္ေတ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မယွင္းစြာတိ၊ အာဃာတတိ၊ အၿငိဳးတိယင္းျပႆနာတိအားလံုးစြာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္လို႕ ျဖစ္နီဂတ္ စြာပါယွင့္။ ကိုယ့္စီးပါြးေရး တ၀မ္းတခါးအတြက္ရာ ရခိုင္တိအားလံုးလုပ္နီကတ္ဖို႕ဆိုေက ေအျပႆနာတိ ေပၚ လာစရာအေၾကာင္းမဟိပါ။ ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခုိင္လူမ်ိဳးကိုရာ မခ်စ္ကတ္ဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိၾကား မာ ျဖစ္ပ်က္နီကတ္ေတ ျပႆနာတိကို ကိုယ္နန္႕မဆိုင္ေရပိုင္ အားလံုးဥေပကၡာျပဳနီကတ္ပါဖို႕နင္းရာ……။ ယယွင္းေျပာရ ေက ပိုေတာင္စိတ္ခ်မ္းသာၿပီးေက အသက္ပိုရွည္ဖုိ႕သိမ့္ (ဟ..ဟ)…………။

ယပိုင္ဆိုေက ယင္းေလာက္ခ်စ္ကတ္ယင္းသားနင့္ ဇာျဖစ္လို႕ေအပိုင္ျပႆနာတိ ျဖစ္နီကတ္ရလဲလို႕ မီးစရာဟိ ပါေရ။ ဟုတ္ပါေရ။ ျဖစ္နီကတ္ရပါေရ။ အစြာျဖစ္လို႕ ေဒပိုင္ေယွာင္ျဖစ္နီကတ္ရလဲဆိုေက ၀န္ပိနီလို႕ပါ။ ကိုယ့္ မာဟိနီေရအားက ျမင္းေကာင္ေရ တေကာင္ေလာက္ရာဟိေရ။ ထမ္းရဖို႕၀န္က ျမင္းေကာင္ေရ ေထာင္နန္႕ ေသာင္းနန္႕ညီမွ်ေရ၀န္ဆိုခါ ရခိုင္သားတိစြာေညာင္းလို႕ ဖဖတ္သီနီကတ္ပါယာ။ ၾကည့္လိုက္ေက လုပ္စရာတိ ေဂ်းယာဆိုခါ ဇာခ်င့္ကိုအယင္လုပ္လို႕လုပ္ရမွန္းမသိ။ လုပ္လိုက္ျပန္ေကေလ့ ”ႏွမ္းတစိနန္႕ ဆီမျဖစ္”ဆုိပိုင္ က်နီပါေရ။ ေယခါ လုပ္နီကတ္ကိုင္နီကတ္ေတလူတိစြာ လုပ္ယင္းကိုင္ယင္းနန္႕ ယင္း၀န္စြာ ေဂါင္းထက္ကိုတ ရက္ထက္တရက္ပိလာပနာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိကအစ ဖိစီးလာပါေရ။ လူဆိုစြာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနန္႕ အီးလို႕နီရေရခါ ေဂါင္းကိုၿခီနန္႕ေက်ာက္ပစ္ေကေလ့ ရယ္ခ်င္ရယ္နီကတ္ပါဖို႕။ အဲ…ေညာင္း လာေရ၊ ပင္ပမ္းလာေရအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္နားမာ တျခားတေယာက္ လီပျပင္းရွဴပလိုက္ေကေတာင္ ”လီကိုယင္း ေလာက္ပင္ ပျပင္းရွဴစရာလိုလား” ဆိုေရအၾကည့္မ်ိဳးနန္႕ ၾကည့္တတ္ကတ္စြာ လူ႕သဘာ၀ပါ။ ဂုက်ေနာ္ရို႕ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္နီကတ္ေတျပႆနာတိစြာေလ့ ယင္းအတိုင္းပါရာ။

ေအနီရာမွာ က်ေနာ္ရို႕အားလံုးက ဇာနန္႕လားတူနီပိုင္တိြလဲဆိုေက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ရီထဲမွာျမဳပ္နီေရ သေဖာၤတစင္းကို ႏႈိးပနာခ်က္ခ်င္းေမာင္းဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေတလူတိနန္႕ လားတူပါေရ။ လက္ဟိအေျခအေနမွာ ယင္းသေဖၤာစြာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ က်ဳပ္ေတာထဲကမထြက္ႏိုင္သိမ့္။ ယင္းသေဖၤာပ်က္ကို ျပန္အသက္
၀င္လာစီခ်င္ေရေဇာနန္႕ ေဖာ္ဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေကေလ့ တေယာက္တေပါက္ ၾဘန္းစီးကာရျဖစ္နီလို႕ မေအာင္ ျမင္ပါ။ မေအာင္ျမင္ေရအျပင္ တရက္ထက္တရက္ ပိုေတာင္ျမဳပ္လာနီပါေရ။ စနစ္တက် စီမံညႊန္ၾကားႏိုင္ေရ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးတိ မဟိပါသိမ့္။ ဗရမ္းဗရာ ေမာင္းဖို႕ႀကိဳးစားနီကတ္ေကေလ့သေဖၤာက ရီျပင္ကိုေလ့ မေရာက္သိမ့္ပိုင္ စက္တိကေလ့ သံခ်ီးကိုက္နီတုန္းသိမ့္၊ ကပၸတိန္ေလ့မဟိသိမ့္၊ သေဖၤာသားေလ့မဟိသိမ့္၊ ဆီေလ့မဟိသိမ့္…. ၾကည့္လိုက္ေက တခုေလ့အဆင္သင့္မျဖစ္သိမ့္။ ယင္းပိုင္ႀကိဳးစားယင္း၊ ရုန္းယင္းကန္ယင္းနန္႕ အားကုန္လာ ကတ္ေတခါ တခ်ိဳ႕ကေလ့ စိတ္ကုန္လာကတ္ေတစြာတိဟိေရပိုင္ တခ်ိဳ႕ကေလ့ ေညာင္းအားႀကီးလို႕ ေဘးနား ကလူ လီပျပင္းရွဴေကေတာင္ အျပစ္ျမင္လာကတ္ေတ အေျခအေနပါရာ။ လက္မေလွ်ာ့ကတ္ပါေက့။ က်ေနာ္ရို႕ က်ဳပ္ေတာထဲက ၾကမ္းျပင္ကိုအယင္ေရာက္ေအာင္လုပ္ကတ္ပါေမ။ ၾကမ္းျပင္ကတဆင့္ ရီထက္၊ ရီထက္ကတ ဆင့္ ေဒါက္က်င္း၊ ေဒါက္ခ်ၿပီးေက ရခိုင္ျပည္ကို အလံလႊင့္လို႕ေမာင္းေရနိ အေညာင္းတိ အားလံုးေျပလား ၿပီးေက ယင္းအခ်ိန္ခါ သေဖၤာထက္မွာ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေဂါင္းကိုခေထာက္နန္႕ပင္ေက်ာက္ေက်ာက္၊ ေနာက္ကုန္းကို တန္းေတာင္ နန္႕ပင္ထုထု မျပစ္မျမင္ဘဲ လိုင္ဖင္းဖက္ဘ်ာလ္ အိမ္ျပန္ကတ္ဖို႕နင္းရာ………..။

သေဖၤာျမဳပ္ေတနိကပင္ ျပန္ေဖာ္ဖို႕ႀကိဳးစားခကတ္စြာ သေဖၤာကအထက္ကိုမတက္လာေရအျပင္ တရက္ထက္ တရက္ ပိုျမဳပ္လာနီစြာ လူတိုင္းအသိျဖစ္ပါေရ။ ေယဇူးနန္႕ ေဒနည္းအတိုင္းဆက္ေဖာ္နီလို႕ အလုပ္မျဖစ္ပါယာ။ ပထမဆံုးႀကိဳးစားရဖို႕အလုပ္က ကဘာအရပ္ရပ္မာေရာက္နီကတ္ေတ ရခိုင္သားတိပါးက ေဖ့သွ်ာေကာက္ရပါ ဖို႕။ ေဖ့သွ်ာေကာက္ေတနီရာမွာ အႀဟိႀဟိက်ေအာင္ စံတခုသတ္မွတ္ရပါဖို႕။ ယင္းစံက ပေဇာင္ပိုင္ျဖစ္သင့္လဲ ဆိုေက ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အလုပ္သမားတိအတြက္ အနိမ့္ဆံုး(တနာရီ/တရက္)လုပ္အားခေဖ့သွ်ာသတ္မွတ္ထားစြာ တိဟိပါေရ။ ယင္းခ်င့္ကိုမူတည္ၿပီးနာ ဇာႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံသင့္လဲဆိုစြာကို အမ်ားသေဖာတူဆံုးျဖတ္ ကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းေဖ့သွ်ာတိကိုေကာက္ခံဖို႕၊ စီမံခန္႕ခဲြဖို႕၊ သံုးစဲြဖို႕အတြက္ ရခိုင္အမ်ားစု ေလးစားယံုၾကည္ရ ေရ၊ အားကိုးအားထားျပဳရေရ အဖဲြ႕အစည္းတခု (သို႕) လူတစု လိုပါေရ။

ဒုတိယအဆင့္မွာ အထက္မွာက်ေနာ္ေျပာခေရပိုင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဟိနီကတ္ေတအတြက္ တူေရအုပ္စုတိကို တစုစီခဲြထုတ္ကတ္ရပါဖို႕။ ဥပမာ စစ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပါြးေရ၊ က်မၼာေရး၊ လူမႈ႕ေရး၊ ရခိုင့္သ မိုင္းဆိုင္ရာယိုင္ေက်းမႈ႕တိကို ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ သတင္းနန္႕မီဒီယာ အစဟိေရ ယင္းပိုင္အုပ္စုတူတိကို တခုခ်င္းစီခဲြထုတ္ကတ္ရပါဖို႕။ စစ္ေရးဆိုေက စစ္ေရးကို စိတ္၀င္စားေရလူတိ တစုစုပနာ စစ္ေရးကိုေဇာက္ခ်ပ နာလုပ္ (ျဖစ္ႏိုင္ေက အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ တရပ္ေပၚေအာင္ထိလုပ္)။ မီဒီယာကို စိတ္၀င္စားေရလူတိကေလ့ ျဖစ္ႏိုင္ေက ရခိုင္အသံလႊင့္ဌာနတခု ရုပ္ျမင္သံၾကားတခုေပၚေအာင္ထိလုပ္။ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားေရလူတိ ကေလ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အစုအဖဲြ႕တခုဖဲြ႕ပနာ ပညာေရးနန္႕သက္ဆိုင္ေရစြာတိကို လုပ္။ ဂုနား ကေျပာခေရ တျခားတျခား အဖဲြ႕တိေလ့ ယပိုင္အစုခဲြပနာလုပ္လားကတ္ဖို႕ဆိုေက အေျခအေန တမ်ိဳးေျပာင္းကိုေျပာင္းလာပါဖို႕။

ေဒ အစုအဖဲြ႕တိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေဖ့သွ်ာကို ပထမအဆင့္မွာ တင္ျပခေရ အဖဲြ႕အစည္းတခု(သို႕)လူတစုက အေျခအေနကိုၾကည့္ပနာ ဇာနီရာမွာဇာေလာက္သံုးသင့္ေရဆိုစြာကို စီမံခန္႕ခဲြ ပီးရပါဖို႕။ ေအနီရာမာ တခုထပ္ၿပီးေက သတိထားရဖို႕စြာက ေအယွင့္တိကိုလုပ္ေတကိုင္ေရနီရာမာ Volunteer (ေစတနာ့၀န္ထမ္း)ပံုစံ မ်ိဳးနန္႕ လားလို႕ေကာင္းအလုပ္မျဖစ္ပါယာ….။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းက အားေဂ လုပ္ေတ….မအားေဂ မလုပ္ဆိုခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေဂါင္းေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေတ။ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ပါ။

ဂနိ ကဘာႀကီးမာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားနီကတ္ေတလူတိကိုၾကည့္ၾကည့္၊ အဖဲြ႕အစည္းတိကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံ တိကိုပင္ၾကည့္ၾကည့္ အားလံုးကိုစနစ္တက်နန္႕ စီမံခန္႕ခဲြလာကတ္လို႕ ေအာင္ျမင္လာဂတ္စြာေဂ်းပါယာ။ ဗရမ္း ဗရာနန္႕ ေအာင္ျမင္လာကတ္စြာမဟုတ္ပါ။ ယင္းဇူးနန္႕ က်ေနာ္ရို႕ရခိုင္တိမာေလ့ ဇာပင္လုပ္လုပ္ အားလံုးကို စနစ္တက်စီမံခန္႕ခဲြတတ္ေတအက်င့္ဟိဖို႕နန္႕ လက္တိြအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ကတ္ရဖို႕အခ်ိန္က်နီပါယာ……။ ယင္းပိုင္ မလုပ္ႏိုင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ဇာပင္လုပ္လုပ္ ”ၾကက္ဖင္မာ ရီဆံုးဆံုးလို႕” ျဖစ္နီပါဖို႕။ အလုပ္လုပ္ကတ္ ေတ ကိုင္ကတ္ေတနီရာတိမာေလ့ တေယာက္ကိုတေယာက္၊ တဖဲြ႕ကိုတဖဲြ႕ အျပစ္တင္စြာတိ၊ စိတ္ပ်က္လက္ ေလွ်ာ့လားစြာတိက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ယွားႏိုင္ကတ္ေအာင္ ”Remember always to put yourself in their position” ဆိုေရ စကားေခ်ကို ေအစာနန္႕တတူ အားလံုးကိုမွ်၀ီ ပီးလိုက္ပါယင့္……..။

ခိုင္ထြန္းထြန္း

torsdag 21. mai 2009

Depression on Arakan future!!!!

ရခိုင့္ရွိရီး ရင္လီးေရ


ရခိုင္လူမ်ိဳးတိေရ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕စာေက ပင္ကိုယ္ဗီဇ သေဖာသဘာ၀အားျဖင့္ သသီးချခားနနန္္႕ အီးခ်မ္း လြတ္လပ္စြာနီထိုင္တတ္ေတလူမ်ိဳးတမ်ိဳးလို႕ေျပာေက ရဖို႕ထင္ပါေရ။ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကုိယ့္ပါတ္၀န္းက်င္၊ ကိုယ့္ ရပ္ကိုယ့္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သာေရးနာေရး၊ လူမႈ႕ေရးကိစၥတိကလဲြၿပီးေက တျခားပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမွာ ကိုယ္နန္႕ မဆိုင္ေက ၀င္မရႈပ္၊ ၀င္မေျပာက္တတ္ကတ္ပါ။ ကူညီစရာဟိေကေတာ့ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာနန္႕ အားတက္သ ေရာ အကူအညီပီးတတ္ကတ္ပါေရ။ အေျခခံရိုသားေရစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ တေယာက္နန္႕တေယာက္ၾကားမွာ သ၀န္တိုေရ၊ မနာလိုစိတ္ျဖစ္ကတ္ေတဆိုစြာ ကေဂါင္းနည္းကတ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္မွာက ၿမိဳ႕နီလူဦးေရထက္ ကၽြန္း(ရြာ)နီလူဦးေရက ပိုမ်ားေရအတြက္ အမ်ားစုကိုအေျခခံပနာတင္ျပစြာရာျဖစ္ပါေရ။ သူမ်ားလူမ်ိဳးတိနန္႕မတူေရ ကေဂါင္းခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေရ အမူအက်င့္ေသွ်တိ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစိုင္လာေသွ်တိ ေဒသတိုင္းမွာကဲြျပားျခားနား စြာေလ့ ဟိကတ္ပါေရ။

ယေကေလ့ ဂနိအခ်ိန္မွာယင္းခ်င့္တိ ေကာင္းမႈန္၀ါး၀ါးျဖစ္လာေရ။ တခ်ိဳ႕ရိုးရာထံုးစိုင္ေခ်တိ၊ ရိုးရာပဲြေခ်တိဆို ေက မမိပေပ်ာက္ေတာင္ျဖစ္နီကတ္ပါယာ။ ဇာေၾကာင့္ဂုပိုင္ျဖစ္လာလဲလို႕မီးေက အရာရာနန္႕အေၾကာင္း ေၾကာင္းဆိုပိုင္ အေၾကာင္းတိေတာ့ အမ်ားႀကီးဟိပါဖို႕။ ယင္းခ်င့္တိထဲမွာ့ စီးပြါးေရးအေျခအေနစြာ အဓိကအက် ဆံုးလို႕ က်ေနာ္ထင္ပါေရ။ “အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္ေရ” ဆိုပိုင္ စီးပြါးေရးအဆင္မေျပကတ္ခါ လူတိစြာစိတ္ ဓါတ္ေရးရာအရ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္လာေရ။ ကိုယ့္စြာကို မယံုၾကည္မႈတိ၊ ကိုယ့္စြာကိုယ္သိမ္ငယ္စိတ္တိ၊ ေဘး ပါတ္၀န္းက်င္ကို အရြဲ႕တိုက္ခ်င္ေရစိတ္တိ၀င္လာေရ၊ ေနာက္ဆံုး ေတာင္စိုင္းစား ေျမာက္စိုင္းစားနန္႕ ”ဘ၀မွာ မထူးယာေ၀…ျဖစ္ခ်င္စြာျဖစ္လီဖိ”….ဆိုေရစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးတိ ၀င္လာတတ္ပါေရ။
ေအကိစၥစြာ လူတေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စျဖစ္ခါ အေရးမႀကီးပါ။ ေဘးကပံုမွန္လူတိက ၀ိုင္း၀န္းထိမ္းပီးလို႕ရ ေကေလ့ အဂုက တမ်ိဳးသားလံုး ယင္းအေျခအေနကိုေရာက္နီပါယာ။ ေတာင္မင္းကို ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ ဆို ေရပိုင္ ကိုယ့္အပူနန္႕ကိုယ္ေတာင္ ပူဖို႕မေလာက္ကတ္ေတလူတိေဂ်းပါယာ။

ယင္းပိုင္ ဒုကၡပင္လယ္ထဲမွာ ရီဆန္ဘ၀တိကို နိစိုင္နန္႕အမွ် လက္ပိုက္ကူးနီကတ္ရေရ အကၽြန္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အနီနန္႕ အထက္ကေဖာ္ျပခေရကိစၥတိကို ့စိုင္းစားဖို႕၊ လုပ္ကိုင္ဖို႕၊ ထိမ္းသိမ္းဖို႕ဆိုစြာ တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျခားတဖက္မွာ ေအာက္သားယိုင္ေက်းမႈ႕တိကို အသာအသာနန္႕ အားဓမၼသြတ္သြင္းလာေရ။ ယင္းခ်င့္က Indirect အဆင့္ရာဟိပါသိမ့္ေရ။ ယိုင္ေက်းမႈ႕ကိုသြတ္သြင္းလာေရပိုင္ ဂနိဆိုေက ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေအာက္သားရြာေပါင္း ရြီမရပါယာ။ ဘာသာစကားကိုပါ ေပ်ာက္ေအာင္ေဖ်ာက္ပါလတ္ေတ…..။ ယင္းအမ်ိဳး(ေအာက္သား)တခုတည္းရာလားဆိုေက ယင္းထက္ဆိုးေရအေကာင္တိ(ကုလား)ကေလ့ ရခိုင္ျပည္ကိုအသီရရ၊ အရွင္ရရ အမဲ၀ိုင္းဖ်က္ဖို႕ အကြက္ေကာင္းေခ်ာင္းနီကတ္ေတ။ ေအကိစၥကို တရက္စကားစပ္မိလို႕ ဗမာျပည္ ျပင္ပမွာနီၿပီးေက ကြန္ျပဴတာနန္႕ ညဥ့္တိုင္းအလုပ္လုပ္နီေရ ရခိုင္သမေသွ်တေယာက္ကို ေျပာမိခီလို႕ “ရခိုင္ ျပည္မွာ ကုလားနန္႕အတူတူနီလာကတ္စြာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာယာ…ဂုမွ ကုလားက ရခိုင္ျပည္ကိုလုဖို႕ႀကံလာေရ ဆိုစြာကို အကၽြန္နားမလည္ပါ…ဇာပိုင္လုဖို႕ ႀကံလာစြာပါလဲလတ္……..လူရို႕…………” ေအစာကိုဖတ္မိေရလူတိ သူ႕ကို(သူ႕ပိုင္ရခိုင္တိ)ႀကံဳေကတခ်က္ေခ်ရာ ယွင္းျပပီးလိုက္ကတ္ပါဖိ။ေအအတိုင္းဆိုေက ရခိုင္ျပည္နန္႕ ရခိုင္ လူမ်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးကိုပေဇာင္ေလာက္ပင္ခ်စ္ေတဆိုလီပက္စီ ဇာေလာက္ဆက္ၿပီးေက ထိမ္းထားႏိုင္ကတ္ပါ ဖို႕လဲဂု………..။
(ရြီးယင္း….ရြီးယင္းနန္႕ စိေသွ်အားလြန္ပါလားေရ…ျပန္စကတ္ပါေမ)
ဇာတြက္နန္႕ ဂုပိုင္ျဖစ္လာရေလလို႕ ပဌမတခ်က္စိုင္းစားမိစြာက ရခိုင္ျပည္စြာ အာဖရိကတိုက္က တိုင္းျပည္တ ခ်ိဳ႕ပိုင္ စိုက္စား၊ ပ်ိဳးစားစရာ နီရာမဟိလို႕လား။ ရခိုင္ျပည္ကထြက္ေတ ဆန္စပါး၊ သားငါး ပုဇြန္၊ သစ္သီး၊ သစ္ ရြက္တိကို ရခိုင္သားစားလို႕မကုန္ဆိုစြာေရ အတိတ္ကိုလြမ္းဘနာ ”ဒိုင္းက်ီဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္…ဘားဘူဟိယင့္ ရီဟိယင့္”..ကိုအာဂံုေဆာင္ပနာ လိုက္ဆိုနီစြာမဟုတ္ပါႏွမ္း… လက္ဟိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္မွာ ဇာေလာက္ေပါ သိမ့္လဲဆုိစြာ အားလံုးသိကတ္ပါေရ။

ယေက ေနာက္တခုက ရခိုင္ျပည္မွာဟိေရ ရခိုင္သားတိစြာ နလပိန္းတံုးတိ (စာမတတ္၊ ပီမတတ္)ျဖစ္နီကတ္ လို႕လား။ ဗမာတိရခိုင္ကိုဇာေလာက္ပင္ႏွိမ္ႏွိမ္ လက္ဟိျမန္မာျပည္လို႕ေခၚေရတိုင္းျပည္တဲမွာ တျခားလူမ်ိဳးတိ နန္႕စာေက ဂနိထိရခိုင္လူမ်ိဳးပညာေရးအဆင့္အတန္းစြာ ယင္းေလာက္မနိမ့္က်ပါသိမ့္။ ဗမာတိကႏွိမ္ေရလို႕ ေျပာေက လူတခ်ိဳ႕က က်ေနာ့္ကိုဗမာမုန္းတီးေရးသမား(အစြန္းေရာက္ေတ)ပိုင္ျမင္ကတ္ပါေရ။ က်ေနာ္ ေဒ အေၾကာင္းအရာတိကို ကိုယ့္ခံစားခ်က္သက္သက္နန္႕ မ်က္စိစံုမွိတ္ပနာရြီးနီစြာ….ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား သိ ခ်င္ေက ေဒစာအုပ္ေခ်ကိုရွာၿပီးေက ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေခ်ေလာက္က ဗကသ (ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ)ကနီၿပီးေက ဗမာျပည္ပညာေရးစစ္တမ္း အဂၤလိပ္ပိုင္ Report (စာအုပ္ေခ်)တအုပ္ ထုတ္ခဖူးလီပါေရ။ က်ေနာ္ယင္းစာအုပ္ (Report) ေခ်ကိုဖတ္ၾကည့္ပနာ ဗမာနန္႕ရခိုင္ဇာေလာက္ကြာလဲလို႕ တြက္ၾကည့္ေရခါ ဗမာတိနီထိုင္ေရတိုင္း(၇)တိုင္းမွာ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းတစ္တိုင္းမွာ တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္ (အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ေက်ာင္းတိအပါအ၀င္) တစ္တိုင္းမွာ (၁၆)ေက်ာင္း ဟိေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္မွာ (၄)ေက်ာင္းရာလားတိြပါေရ။ (၁၆x၇= ၁၁၂) အေျဖက ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္ (၁၁၂)ေက်ာင္း ဟိေရအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ အတြက္ (၄)ေက်ာင္းရာ ဟိပါေရေယ…မွားေကေလ့ က်ေနာ္သခ်ၤာည့ံလို႕ရာဟိပါဖို႕။ ယင္းစာအုပ္ေခ်ကိုဖတ္ဖူး ခေရအခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကပါ။ က်ေနာ့္ကို သံသယဟိေရလူတိ မယံုေက ယင္းစာအုပ္ကိုရွာၿပီးေက ျပန္ ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။

ရခိုင္သားတိ အသိပညာဗဟုသုတျပည့္၀လာကတ္ဖို႕၊ စီးပြါးေရးအရေတာင့္တင္းလာဖို႕၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ စည္းစည္းရံုးရံုးျဖစ္လာကတ္ဖို႕စြာကို ေအာက္သား(ဗမာ)တိက သီေလာက္ေအာင္ေၾကာက္ေတ။ ယင္း တြက္နန္႕လည္း အစစအရာရာ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားေရ။ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္နန္႕တေယာက္၊ တဖဲြ႕နန္႕တဖဲြ႕ၾကားမွာ ျပႆနာမျဖစ္ေကျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးပီးေရ။ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕ တိုက္ပီးေရ။ ရခိုင္သား တိ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတိဖက္ကို အာရံုမေရာက္လာႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းတိကို လဲြႏိုင္သမွ်လဲြလား ေအာင္ လႊဲပီးနီစြာရာျဖစ္ေတ။ ေအခ်င့္တိကို စိုင္းစားႏိုင္ေရ၊ စိုင္းစားဖုိ႕အခ်ိန္ေလ့ပီးႏိုင္ေရလူတိက အယင္ ျပဳျပင္ကတ္ရပါဖို႕။ ယင္းပိုင္မဟုတ္ဘဲ ယင္းသူရို႕ျဖစ္စီခ်င္ေရ၊ လားစီခ်င္ေရလမ္းေၾကာင္းကို သိသိႀကီးနန္႕ ရွိဆက္လားနီကတ္ေကေတာ့ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ေခ်ေလာက္အတြင္းမွာ ရန္သူ(ေအာက္သား)ပိုက္ခ်ထုပ္ ထဲကို ေရာက္လီကတ္ရပါဖို႕ယာ……။ (ပိုက္ခ်ထုပ္ကိုေရာက္လားခေရငါးက ေနာက္ဆံုးငပိလုပ္ေကေတာင္ ငပိ ေကာင္းမျဖစ္လားမသိယာ ထင္ေရ)

ေအျပႆနာတိကိုေယွာင္ယွားႏိုင္ဖို႕၊ ေအာက္သားတိအကြက္ဆင္ထားေရ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို သိယင့္သား နန္႕ ရွိကိုဆက္မလားမိကတ္ဖို႕အတြက္ ရခိုင္သားတိုင္းလုပ္ရဖို႕တာ၀န္တိကေတာ့ ဖဲြရာက်နီေရစီးပြါးေရးကို ျပန္နလန္ထလာေအာင္ လုပ္ကတ္ရပါဖို႕။ အႏွိမ္ခံရလို႕ တရက္ထက္တရက္နိမ့္က်လာေရ ရခိုင့္ပညာေရးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျမွင့္တင္ပီးကတ္ရပါဖို႕။ ရခိုင့္ရိုးရာ ယိုင္ေက်းမႈတိ၊ အမြီအႏွစ္တိကို အားလံုး၀ိုင္း၀န္းလို႕ ေဖာ္ထုတ္ပီးကတ္ရပါဖို႕။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ျဖစ္ပ်က္ခကတ္ေတ၊ လက္ဟိမွာေလ့ျဖစ္တည္နီေရ၊ ရွိမာေလ့ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္သိမ့္ေရ ယင္းပိုင္ပ႗ိပကၡတိ၊ ျပႆနာတိကို ေယွာင္ယွားႏိုင္ေက ရန္သူ႕ပရိယာယ္စက္ကြင္းက ရုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ကတ္ပါလိမ့္ေမ……..
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ။

ခိုင္ထြန္းထြန္း

tirsdag 5. mai 2009

ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းနန္႕ ပ႗ိပကၡပ႗ိပကၡဆိုစြာေရ သက္ဟိသတၱ၀ါတိုင္းမာဟိကတ္ပါေရ။ ေလာကမွာ လူလို႕ျဖစ္လာေရေလာက္ကပင္ ဆင္းရဲ လူပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်မ္းသာလူပင္ျဖစ္ျဖစ္ လူထုလူတန္းစားမရြီး ပ႗ိပကၡတိနန္႕ နိစိုင္နန္႕အမွ် တနည္းမဟုတ္ေက တနည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳတိြကတ္ရပါေရ။ ျပႆနာမဟိေရလူလို႕ ေလာကမွာမဟိပါ။
ေယေကေလ့ ေအနီရာမွာ ကြားျခားလားကတ္စြာက ယင္းျဖစ္လာေရ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ေျဖ ယွင္းကတ္လဲဆိုစြာမွာ ကြားျခားလားကတ္ပါေရ။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရဖို႕ဆိုပါေက စိုင္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ကတ္ေတ လူတိက ျပႆနာတိကို ေဂါင္းအီးအီးနန္႕ သေသသသပ္ေျဖယွင္းလားႏိုင္ေရလူတိဟိပိုင္၊ စိတ္လိုက္မာန္ပါနန္႕ ေဒါသကိုရွိထားပနာ ေျဖယွင္းကတ္လို႕ ျပႆနာတိက မယွင္းေရအျပင္ အတိုးနန္႕တက္လာကတ္စြာတိေလ့ က် ေနာ္ရို႕လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ အမ်ားႀကီး တိြနီကတ္ရပါေရ။ ဥပမာ - ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုေက ရခိုင္သားတိကို ထိုင္း လူမ်ိဳးသတ္လို႕သီကတ္ရစြာ တမ်ိဳး၊ ကရင္တိ သတ္လို႕သီကတ္ရစြာတဖံု၊ အခ်င္းခ်င္းသတ္ကတ္၊ထိုးကတ္လို႕ သီကတ္ရစြာ ရြီမရ….ယင္းပိုင္အေျခအေနျဖစ္နီပါေရ။ သတင္းတိ မၾကားခ်င္မွအဆံုးပါ။

ေနာက္တခ်က္က ဂနိက်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေဘးကိုၾကည့္ၾကည့္၊ေတာင္ကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ေျမာက္ကိုၾကည့္ၾကည့္၊ ေအာက္ကိုပင္ငံု႕ၾကည့္ၾကည့္၊ အထက္ကိုပင္လွန္ၾကည္ၾကည့္ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ပ႗ိပကၡအသြင္ေဆာင္နီေရ မိုးရိပ္တိက အာကာၿပိဳက်လားေအာင္ထိ ရြာဖို႕မိုးပိုင္ အားယူနီကတ္ေတပိုင္ျမင္မိ ပါေရ။ အယင္ခါ လူႀကီးသူမတိကေျပာကတ္ပါေရ။ ရခိုင္သားမွာ ေဂါင္းႏွစ္လံုးက သံုးလံုးပူးေက ျပႆနာျဖစ္ ကတ္ပါေရလတ္။ အဂု ယင္းဆိုရိုးစကားက ေခတ္မမွီ လို္က္ပါယာ။ ဇာျဖစ္လို႕ေလ့ဆိုေက ဂုက ေဂါင္းတလံုး ေလ့ပူးစရာမလို၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ ျမင္ေလ့မျမင္ဖူးဘဲနန္႕ အင္တာနက္တိမွာတက္ပနာ ရန္ျဖစ္နီကတ္ ပါယာ……ရခိုင္သားတိက တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိကို တနိထက္တနိ၊ တရက္ထက္တရက္ ပိုေရာက္ပါလတ္ကတ္ ေတ။ ေယေကေလ့ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာတိက သူကငါကစလို႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာကတ္စြာေကာင္း မတိြရ။ ေကာင္းအားနည္းေရလို႕ ထင္မိေရ။

က်ေနာ္ရို႕တိမွာ တေယာက္ကိုတေယာက္အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားမႈတိေလ့ ကေဂါင္းအားနည္း နီကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ေအခ်င့္က က်ေနာ္ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတခုတည္းမွာ ကြက္ၿပီးေကျဖစ္နီ စြာေတာ့မဟုတ္ပါ။ တျခား ဗမာျပည္ကလူမ်ိဳးတိထဲမွာေလ့ ယင္းပိုင္ပါ။ လူတေယာက္ သက္ဟိထင္ရွားဟိနီေရ၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံလုပ္နီကတ္ေတခါ အသိအမွတ္ျပဳဖို႕စြာထား……ထမင္းစားၿပီးယာလားလို႕ပင္ မီးဖို႕လူ ဟိခ်င္မွဟိဖို႕။ အဲ..ယင္းလူေလ့သီယာလား… အသုဘအခမ္းအနားမွာ ယူဂ်ံဳးမရေရမ်က္ႏွာေပါက္တိနန္႕ ဂုဏ္ ျပဳလႊာတိ၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာတိနန္႕ ခ်ီးမႊမ္းေထာပနာျပဳတတ္ကတ္စြာေလ့ ရိုးရာအစိုင္အလာတခု ပိုင္ျဖစ္နီကတ္ယာ။ အမွန္ဆိုေက ယင္းလူသက္ဟိထင္ရွားဟိနီေရအခ်ိန္ခါရာ ယင္းလူလုပ္ကိုင္နီစြာတိမွာ စ ကားေခ်တခြန္းပင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဖ့သာေသွ်တျပားတခ်ပ္ပင္ျဖစ္ျဖစ္ တတ္ႏိုင္ေရနည္းလမ္းနန္႕ အားပီးအားေျမွာက္ ျပဳသင့္ေရ။

လက္ဟိမွာျဖစ္ပ်က္နီကတ္စြာက ယင္းလူ ဇာတခုမွားဖုိ႕လဲဆိုစြာကို မသိမသာနန္႕ ထိုင္ေစာင့္နီ ကတ္ေတပိုင္ ျဖစ္နီေရ။ တခုမွားေရဆိုစြာနန္႕ ေျပာဆိုေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ဖို႕လူတိက အဆင္သင့္။ ပစ္လိုက္ကတ္ဖို႕ ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳး တိက ေတာင္ပံုယာပံုဟိပါဖို႕ေယ……..။ က်ေနာ္ေျပာစြာကို မယံုေက ကိုယ္တိုင္စမ္းၾကည့္ခ်င္ေကေလ့ စမ္း ၾကည့္ကတ္ပါ……။ တိုက္တလံုးစာ ႏွစ္ပိုင္းက်ိဳးအုတ္ခဲ ေလာက္ကေတာ့ တနားေခ်ဟိပါဖို႕ေယ…..ဟဟ။

ေအျပႆနာတိ ပ႗ိပကၡတိက က်ေနာ္ရို႕လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ တရက္ထက္တရက္ အရိုးစဲြလာ ေကေလ့ ၾကည့္ေရလူေလာက္ရာျမင္ႏိုင္ပါေရ။ ျမင္ေကေလ့ ယင္းျပႆနာ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ဇာပိုင္ေျဖယွင္းရဖုိ႕လဲဆိုေရ အေျဖကေလ့ ကေဂါင္းႏုညံ့သိမ္မိြပါသိမ့္ေရ။ ဂနိက်ေနာ္ရို႕ ရခိုင္လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိ ကို ဖန္တီးဖို႕လြယ္ကတ္သေလာက္ ျပန္လို႕ေျဖယွင္းဖုိ႕ ကေကာင္းခက္ခဲနီေရအနီအထားပါ။ အဓိကျပႆနာက ျပႆနာတခုျဖစ္လာယာဆိုေက ေျပလည္ေအာင္ေျဖယွင္းကတ္ဖို႕စြာထက္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္ဖို႕ ႀကိဳးစား ကတ္စြာက ပိုမ်ားနီပါေရ။ ျပႆနာတခုခုကုိ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပေျပလလည္မေျဖယွင္းႏိုင္သရိြကာလပတ္လံုး ယင္းျပႆနာ မအီးခ်မ္းႏိုင္ပါ။ ကိုယ္လြတ္ရုန္းထြက္လားကတ္ေကေလ့ ရုန္းထြက္လားေရလူတိအတြက္ ယင္းျပ ႆနာ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးက ထာ၀ရအီးခ်မ္းမႈကို ပီးႏိုင္ဖို႕မဟုတ္ပါ။ ေလာေလာစိုင္ တခ်က္ေခ်အတြက္ အဆင္ ေျပခ်င္ေကေေျပပါလိမ့္ေမ….။ ရခိုင္သားတိမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တျခားလူမ်ိဳးတိနန္႕က်ေက ျဖဴး….ခံနီကတ္ ေတ….တခုေလ့ အထစ္အေငါ့မဟိပါ။ တခ်ိဳ႕ဆိုေက လူကိုထားဖိ….ကုလားတိနန္႕ေတာင္ လိုင္ဖင္းေခ်ဖက္ ဗ်ာလ္ ၿငိမ့္ခံနီကတ္ေတ……….။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းက်ေက ဘား..ဘား..ဒီး…ဒီး……..လုပ္ခ်င္ပိုင္လုပ္ တခုပိုင္ ေလ့ လွည့္လို႕မရစြာတိကေလ့ အမ်ားႀကီး။

ေအပိုင္ဇာေၾကာင့္ျဖစ္နီကတ္ေတလဲ။ အရင္းစစ္ေက အျမစ္ၿမီမွာဆိုပိုင္…လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုးက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ ကၽြန္ျဖစ္နီကတ္ရၿပီးေက အရာတခါ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ စိတ္ဓါတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာတိကို စနစ္တ က်အရိုက္သြင္းခံလိုက္ကတ္ရလို႕ျဖစ္ပါေရ။ စိုင္းစား၊ ဆင္ျခင္၊ ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္တခုေလ့မဟိေရ ပညာေရးစနစ္ ေအာက္မွာ လက္ဟိက်ေနာ္ရို႕အားလံုးတင္မက မိဖ၊ အဖိုး သွ်င္၊အေဘာင္သွ်င္ အစဟိေရ မ်ိဳးဆက္ (၄-၅)ဆက္ေလာက္ ေအာက္သားလက္ေအာက္မွာ ငပိကို ကိုင္သိပ္ေတပိုင္ သူရို႕တိျဖစ္စီခ်င္ေရပံုစံမ်ိဳးကို နည္းအမ်ိဳး မ်ိဳးနန္႕ အေသအခ်ာ သြတ္သြင္းခံလိုက္ကတ္ရပါေရ။ ဂုလည္းခံနီကတ္ရတုန္းပါ။ ေနာက္ခါ ပေဇာင္ပိုင္ျဖစ္လာ ဖို႕လဲဆိုစြာကိုေတာ့ အားလံုး၀ိုင္းလို႕စိုင္းစားကတ္ပါဖိ……….။

ရခိုင္တိအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေအျပႆနာတိ ပ႗ိပကၡတိကိုေျဖယွင္းဖို႕ဆိုစြာထက္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းလာကတ္ ေအာင္ အေထာက္အကူေခ်တခုျဖစ္ဖို႕လားလို႕ စိုင္းစားမိပနာ က်ေနာ္လြန္ခေရ (၇-၈ ႏွစ္၊ အတိအက်မမွတ္မိ)ေလာက္က က်ေနာ္နန္႕တတူနီဖူးခေရ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေခ်တေယာက္၊ ရဲေဖာ္ရဲဖက္ေခ်တေယာက္ ေျပာဖူးခ ေရစကားတခြန္းကို မွ်၀ီပီးခ်င္ပါေရ။ ေအစကားကိုေျပာခေရ ရခိုင္သားေခ်စြာ က်ေနာ့္ထက္အသက္အရြယ္ အရေသာ္၄င္း၊ အတိြအႀကံဳ၊ ပညာဇာေလာက္ပင္ငယ္ပါပက္စီ။ မွတ္သားသင့္ေရစကားတခြန္းျဖစ္လို႕ ေအ ေလာက္အခ်ိန္ၾကာလားခေကေလ့ က်ေနာ့္နားထဲကမထြက္သိမ့္ပိုင္ မွတ္သားထိုက္ေတ စကားတခြန္းေလ့ျဖစ္ လို႕ ဂနိထိအမွတ္ရနီပါသိမ့္ေရ။ ယင္းကေလေခ် က်ေနာ့္ကိုေျပာဖူးခေရ စကားကေတာ့”က်ေနာ့္ဘ၀မွာ ရခိုင္သား(လူမ်ိဳး)နန္႕ ဇာအေၾကာင္းနန္႕ပင္ျဖစ္ျဖစ္ လံုး၀ရန္မျဖစ္စီရ ဆိုၿပီးေက ဆံုးျဖတ္ထားပါေရ”လို႕ ေျပာခပါေရ။ ယင္းသူေခ်ကိုယ္တိုင္ေလ့ ဆံုးျဖတ္ထားေရအတိုင္း လံုး၀ရန္မျဖစ္ေတပိုင္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေလ့ ထိပ္တိုက္တိြကတ္ရဖို႕ ျပႆနာတိ၊ ပ႗ိပကၡတိကို ယင္းစကားေခ်တခြန္းေၾကာင့္ အမ်ားႀကီးေယွာင္ယွား ႏိုင္ခပါေရ။ က်ေနာ္ပီးခ်င္ေရ မက္ေဆ့(ခ်္)က ရခိုင္စကားနန္႕ဆိုေက ေရာဂါျဖစ္နီေရလူတိအတြက္ ေတာဆီး ေတာင္ဆီးအဆင့္ေလာက္ရာ ျဖစ္ခ်င္ေကျဖစ္နီပါဖို႕။ ေယေကေလ့ တေယာက္ပင္သက္သာသာ၊ ႏွစ္ေယာက္ ပင္ သက္သာသာ….သက္သာေရလူဟိေက က်ေနာ္ေက်နပ္ပါေရ…….။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္စြာနန္႕ တေယာက္နန္႕တေယာက္ခ်စ္ခင္၊ ကူညီရိုင္းပင္းႏိုင္ကတ္ ပါစီ……….

ခိုင္ထြန္းထြန္း