fredag 13. juni 2008

Big Tide!!!!

ျမစ္ရီႀကီးျခင္း

ယမကာ နဒီျမစ္မင္း
ရိုးေတာင္ရင္းမွာ ရစ္ခြီ
ရခိုင္ၿမီကိုေက်ာ္ျဖတ္
ဘဂၤလားပင္လယ္ထဲ ကြိပတ္၀င္။

ေဒျမစ္ရီကိုေသာက္
ျမစ္လယ္မွာ ေေလာင္းေမွာက္ပနာ
ကမ္းေပ်ာက္သူအမ်ားႀကီး။

ေဒျမစ္ထဲ
ဂ်ဳန္းခနဲခုန္ခ်
ဘ၀ဆံုးသူေလ့ မရီီတြက္ႏိုင္။

နတ္ျမစ္ မယူ
ကုလားတန္ေလးၿမိဳ ့
ႏႈိင္းလို ့မရ
လႈိင္းထမာန္ဖီ
ကာလာစံုရီေၾကာ
တေ၀ါေ၀ါ တ၀ုန္း၀ုန္းနန္ ့
ရက္ရက္စက္စက္ ဖံုးလႊမ္းဖို ့
ငါရို ့စိုးရိမ္ရီမွတ္
တဆက္ဆက္ေရာက္လာဗ်ာ။

ရခိုင္ရိုးမ မဂၢဇင္း(၄)
ၫိဳဘန္း (ေလး၀တီ)
ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခုိင္ကဗ်ာသီးသန္ ့စုစည္းမႈ စာအုပ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Ingen kommentarer: