lørdag 31. mai 2014

မိဖ ေမတၱာ...

ေဒနိန္႕ ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္ (AA) က ဒုစစ္ဦးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ညိဳထြန္းေအာင္ဓါတ္ပံုတိကိုျမင္ရလို႕ ရင္ထဲမာဆို႕လားပိုင္တိြၿပီးေက အမိမ်က္ႏွာကိုၿပီးျမင္မိလားေရ။ အမိတိုင္းစြာ သားတိကို ဇာေလာက္ယံုၾကည္မႈဟိေရ၊ သားတိ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္နန္႕ တထပ္တည္းဟိပါေရ။ လိုအပ္လာေက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမာ ကိုယ္တိုင္မတိုက္ႏိုင္ေကေတာင္ ေနာက္တန္းကနီဘနာ သားတိအတြက္ ထမင္းခ်က္၊ ရိကၡာပို႕ အမိတိျဖစ္ေတမလားဂုလို႕ ခံစားမိေရ။ အာဂ အမိတိ။ သားတိဆႏၵကို ပစနန္႕မေျပာေက့ အမူအရာေခ်နန္႕ေတာင္ မျပေရ အမိတိ။

ရပ္ထဲ ရြာထဲမာ၊ ကိုယ့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္မာ သားသမီးတိကို လူစံမီေအာင္အႏိုင္ႏိုင္ ႀကိဳးစားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးလာေရ မိဖႏွစ္ပါးလက္ေအာက္မာ အကၽြန္ႀကီးျပင္းခရစြာပါ။ အကၽြန္ ကုန္ခေရႏွစ္က လားလည္ခီလို႕ အကၽြန္အိမ္က ျပန္ထြက္ဖို႕နိန္႕ မိုးထစေစာဆယ္ခ်က္တီးေလာက္မာအမိမာ ဇာခါကပင္ က်စ္ဘနာ စုထားေရ ဒဂါၤးတိေလ့မသိ
(၅၀၀၀)တန္ တထပ္ကိုင္လာဘနာ " လမ္းမာ လိုလိုေမေမသံုးဖို႕ ယူလားလီ" ဆိုဘနာ လာပီးေရ။ ေဖာ္ျပဖို႕ မတတ္ေအာင္ ေရာဂါေ၀ဒနာတိကို ခံစားလိုက္ရေရ။

အမိအဖကို မသိတတ္ေတသား၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမတိကို မသိတတ္ေတသား၊ မိသားစုကို မ်က္ကြယ္ျပဳဘနာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၃)ႏွစ္ေက်ာ္ စာေခ်တေစာင္ မရီြး၊ သီလားေပ်ာက္လား မသိႏိုင္ခေရသားဆိုး....

" မယူ ေမေမ....ေမာင္မာ သံုးဖို႕စြာဟိပါေရ" ျပန္လာခရေရ။

Free4waddy

Ingen kommentarer: