lørdag 31. mai 2014

အခ်ိန္နန္႕အလုပ္ကို အက်ိဳးဟိစြာ စီမံခန္႕ခဲြနည္း

အခ်ိန္ဆိုစြာ အလုပ္ဟိေကေလ့ ကုန္ေရ၊ အလုပ္မဟိေကေလ့ ကုန္ေရ။ ယင္းပိုင္ တမိြမိြကုန္နီေရအခ်ိန္တိကို ကိုယ့္အတြက္ဇာပိုင္အသံုးခ်ဖို႕လဲဆိုစြာကို သတိထားမိေရလူလဲဟိဖို႕ပိုင္ သတိမထားမိေရလူတိလဲ ဟိကတ္ဖို႕။ သတိထားမိဘနာ အက်ိဳးဟိဟိအသံုးခ်ႏိုင္ေရလူက သတိမထားမိေရလူတိထက္ေတာ့ အက်ိဳးမ်ားဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။ ယင္းဇူးနန္႕ အားလံုးသူ သတိထားမိလာေအာင္ ေဒစာပုဒ္ေခ်ကို ရြီးလိုက္စြာျဖစ္ေတ။

အခ်ိန္ကို အက်ိဳးဟိဟိအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တရက္စာပံုမွန္အခ်ိန္စရင္း၊ တပါတ္စာပံုမွန္အခ်ိန္စရင္းေခ်တိနန္႕ ေလ့က်င့္လုပ္ယူလားႏိုင္စြာက အေကာင္းဆံုး။ ေနာက္တခုက တခ်ိန္တည္းမာ အလုပ္ႏွစ္ခု၊ သံုးခုလုပ္လို႕ရေရ အလုပ္တိဟိပါေရ။

ေဒနီရာမာ အကၽြန္႕အတိြအႀကံဳေခ်တိနန္႕ မွ်ဘနာ တင္ျပပီးပါေမ။ အကၽြန္ဆိုေက မိုးထ(၅)ခ်က္တီး ေဒါင္ခနဲျမည္စြာနန္႕ အလုပ္လားဖို႕ အိပ္ရာက ထရပါေရ။ (၅)ခ်က္တီးခဲြမာ အိမ္ကထြက္ႏိုင္မ အလုပ္ကိုအခ်ိန္မီကြက္တိေလာက္ ေရာက္ႏိုင္ပါေရ။ ယင္းနာရီခဲြေခ်အတြင္းမာ လုပ္စရာအလုပ္တိက မကန္ပါ။ ကိုယ္လက္သန္႕စင္ဖို႕၊ ေကာ္ဖီေသာက္ဖို႕၊ ဇာသတင္းတိထူးလဲ၊ ေဒနိ ရာသီဥတုအေျခအေန ဇာပိုင္ဟိဖို႕လဲ သတင္းတိကို မီတာ(၁၀၀) အၿပီးႏႈန္းနန္႕ဖတ္ရဖို႕၊ ထမင္းဗူးထည့္ရဖို႕၊ အလုပ္လားဖို႕ အ၀တ္အစား၀တ္ရဖို႕၊ ဖနပ္၀တ္ရဖို႕ (အ၀တ္အစားတိကို ေဆာင္းတြင္းဖက္ဆိုေက သံုးေလးထပ္ ၀တ္ရပါေရ)။

ယင္းအလုပ္တိအားလံုးကို နာရီခဲြအတြင္းမာ တခုၿပီးမ တခုလုပ္ဖို႕ဆုိစြာ အကၽြန္႕အတြက္တခုပိုင္ေလ့ မျဖစ္ႏိုင္။ တေယာက္အတြက္ေလ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႕မထင္။ ယင္းဇူးနန္႕ အကၽြန္ အိပ္ရာကထထခ်င္း မီးဖြင့္၊ ရပူအိုးေဆာက္၊ ကြန္ျပဴတာဖြင့္ထားခၿပီးေက မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္၊ ကိုယ္လက္သန္႕စင္ေရ အလုပ္တိကို လုပ္ပါေရ။ ေဒခ်င့္စြာ တခ်ိန္တည္းမာ အလုပ္(၃)ခုကို တၿပိဳင္တည္းလုပ္နီစြာပါ။

အခန္းထဲကို ျပန္ေရာက္စြာနန္႕ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္၊ အိန္တာနက္ဖြင့္ သတင္းဖတ္၊ တခ်ိန္တည္းမာ အ၀တ္အစားတိကို ေကာ္ဖီေသာက္ယင္း၊ သတင္းဖတ္ယင္း ကုလားထိုင္မာ ထိုင္လို႕၀တ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္တိကို ျဗဳန္းျဗဳန္းတၿပိဳင္တည္းလုပ္လို႕ ၿပီးစြာနန္႕ ထမင္းဗူးမာ ထမင္းထည့္ေက အလုပ္ကိုၿပီးရပါေရ။ တခါတရီ ေကာက္ဖီကို ကုန္ေအာင္ေသာက္ဖို႕မရခ။ က်န္ေရေကာ္ဖီကို လမ္းမာလားယင္းနန္႕ ေသာက္လားပါေရ။အလုပ္က နိန္႕ခင္းဖက္ (၂)ခ်က္တီးခဲြေလာက္ဆိုေက အိမ္ျပန္ေရာက္ပါေရ။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေက အိန္တာနက္ဖြင့္ဘနာ သတင္းတိျပန္ဖတ္၊ ဖတ္စရာ စာအုပ္တိဟိေက စာဖတ္၊ စိတ္မာခံစားခ်က္ ရြီးခ်င္စရာဟိေက စာရြီး၊ Chat စရာဟိေက Chat လုပ္ၿပီးေက ညစာ(၅)ခ်က္ ေဒါင္ခနဲတီးစြာနန္႕ ညစာထမင္းခ်က္ပါေရ။ (၆)ခ်က္တီးစြာနန္႕ ရီခ်ိဳး၊ (၇)ခ်က္တီးေက ေရဒီယိုသတင္းတိကို နားေထာင္ယင္း ထမင္းစားေရ။ စားၿပီးေက တနားတပို အိန္တာနက္ျပန္သံုးဘနာ (၉)ခ်က္တီးေက်ာ္ေလာက္ဆိုေက အိပ္ရာ၀င္ပါေရ။

ေဒခ်င့္စြာ အကၽြန္၏ တရက္တာအခ်ိန္လည္ပတ္မႈပါ။ အကၽြန္ရို႕ လူငယ္ေခ်တိ အခ်ိန္ကို အလဟသ မျဖစ္စီဘဲ အက်ိဳးဟိဟိအသံုးခ်တတ္ႏိုင္ကတ္ၿပီး အဖျပည္အတြက္ ပိုလို႕အက်ိဳးဟိေရအလုပ္တိကို လုပ္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

Free4waddy

Ingen kommentarer: