torsdag 5. juni 2014

လြတ္လပ္ေရး စိမ္ေခၚသံ စာရြက္

ရခိုင္တိကို ကုလားသတ္လို႕သီေရဆိုစြာ လက္ခ်ိဳးရြီလို႕ရေရ။ ေအာက္သားတိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕သတ္နီစြာကို လက္ခ်ိဳးရြီတြက္လို႕မရႏုိင္။ တမ်ိဳးသားလံုးကို စိတ္ဓါတ္တိပ်က္စီးလားေအာင္၊ အသိဥာဏ္တိတံုးလားေအာင္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ ႏွိပ္စက္နီေရ။ ကုလားတိ ရခိုင္တိကို ဓါးနန္႕ခြပ္၊ လံွနန္႕ထိုးလို႕သတ္ေတပိုင္ သတ္စြာမဟုတ္လို႕ မ်က္စိနန္႕ၾကင္းလို႕မျမင္ရ။ ဆရာႀကီးဦးသာထြန္းကို ေအာက္သားတိေထာင္ထဲမာသတ္ခေရပိုင္ အစာထဲမာ စိန္စေကစီထည့္ဘနာ ပညာဟိနည္းနန္႕ သတ္နီစြာ။ တမ်ိဳးသားလံုးကို သတ္နီစြာ။

အကၽြန္ရို႕အေခ်ခါ နီခါေက်ာင္းပိတ္ရက္တိဆိုေက အိမ္ႀဟိလမ္းမထက္က မီးေရာင္ေအာက္တိမာ ဒူထိုးတမ္း၊ ဆီထိုးတမ္း၊ အထုပ္ပစ္တမ္း(တဖက္နန္႕တဖက္ ဘိုးသီးပိုးဘနာ အထုပ္ပစ္တမ္းကဇတ္စြာ) တိ မီးေရာင္ပေျပာင္ေအာက္မာ နိန္႕တိုင္းကဇက္ကတ္ေတ။ ေဒခ်ိန္းေခါက္ အိမ္ျပန္ခီခါ မိုးကႀကီး၊ လကမိုက္ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး မီးတလံုးေလ့မဟိ။ စစီးမိုက္နီေရ။ ညဥ့္ခါဆိုေက ဆိတ္ဆီေၾကာက္တတ္ေတလူတိ အျပင္ထြက္၀ံ့လီဖို႕မဟုတ္။ မီးမွဴးျဖစ္နီေရလူက အကၽြန္႕သငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေက်ာင္းနီဖက္ျဖစ္နီလို႕ ေျပာခသိမ့္ေရ " မင္း မီးမွဴးျဖစ္မ လမ္းတိမာ မီးတလံုးေလ့ မဟိလိုက္ယာ...မင္း ဆီကေကာင္း ေသာက္ေတဟံ"
" မေသာက္ရပါေ၀ သငယ္ခ်င္း....ဆီေသာက္ေတေခတ္ ကုန္လားခယာလတ္"

ဗမာတိ ရခိုင္ကို ခြီးေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမထား၊ အသိအမွတ္မျပဳဆိုစြာကို တရက္ထက္တရက္ အားမနာျဖစ္လာေရ။ ဗမာျပည္မာ မီတာခစိေခ်တိုးဖို႕ပ်င္စြာနန္႕ ေအာက္သားတိဆႏၵျပကတ္ေတ။ လႊတ္ေတာ္မာ တင္သြင္းကတ္ေတ။ ရခိုင္တိ ယင္းထက္ (၁၀)ဆေလာက္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပီးနီကတ္ရစြာကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္နီကတ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ ေအာက္သားတိမီတာခေလွ်ာ့ပီးဖို႕ ဆႏၵျပေရပိုင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအားလံုး ယင္းထက္ (၁၀)ဆ ေလာက္ျပင္းထန္ေရ ရခိုင္ျပည္ကိုလြတ္လပ္ေရးပီးဖို႕ ဆႏၵျပသင့္ေရ။

ဖက္ဒရယ္ဆိုစြာကို စိတ္ကူးမယာဥ္နီကတ္ေက့။ လက္ဟိအေျခအေနကိုၾကည့္။ ဟိုတလိုင္းက လိုင္ဇာမာ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႕ အစည္းအေ၀းလုပ္ကတ္ေတ။ ယင္းလူတိ အိမ္ကိုျပန္မေရာက္သိမ့္ ကခ်င္မာ တိုက္ပဲြျဖစ္နီယာ။ ပဲခူးမာ မြန္တိရိုးရာယာဥ္ေက်းမႈပဲြကို အုပ္စုလိုက္၀ိုင္းဖဲြ႕ဘနာ ၿဖိဳသတ္ခံရေရ၊ အဂု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုဘနာ လုပ္ဖို႕ပ်င္နီကတ္စြာေရ တိုင္းရင္းသားတိ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေရးကို ဦးတည္လား၊ မတည္လားဆိုစြာ ေဒေအာက္က အင္တာဗ်ဴးအပိုင္းေခ်ကို ဖတ္ၾကည့္ေက သေဖာေပါက္ကတ္ပါလိမ့္ေမ။

ေမး။  ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့အတိုင္းဆို တပ္မေတာ္သည္ တခုပဲ ရွိမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြမွာလည္း ကိုယ္စီတပ္မေတာ္ ထားရွိေစမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။
ေျဖ။  ။ ဒါက လက္ရွိ သူတို႔ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ ရွိေနဦးမယ္။ တေျဖးေျဖးခ်င္း သူတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ထဲ ေရာက္ၿပီး လက္နက္ေတြစြန္႔တဲ့အထိ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးမွာပဲ။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ စြန္႔လႊတ္သြားေအာင္ လုပ္မွာပဲ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ လုပ္ထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ကို လက္နက္ျဖဳတ္ပါလို႔ မေျပာဘူး။ ဒီလိုဆို စစ္ေတြ ျပန္ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ တေျဖးေျဖး ယံုၾကည္လာရင္ သူတို႔လည္း လက္နက္စြန္႔လာမွာေပါ့။ (ဧရာ၀တီ သတင္း)
တိုင္းရင္းသားတိကို အယံုသြင္းဘနာ မေတာ္လွန္ႏိုင္ေအာင္ သနပ္သိမ္းဖို႕ အစီအစိုင္ရာျဖစ္ေတ။ ယင္းဇူးနန္႕ ရခိုင္ျပည္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးတိမအုပ္ခ်ဳပ္ရမခ်င္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မပိုင္မခ်င္း ေဒမီးခ (၄၆၀)ဆိုစြာ အကင္းေခ်ရာဟိသိမ့္ေရဆိုစြာကို ယံုပါ။ ေအာက္သားတိကေတာ့ ရခိုင္တိကို " ယာေလ့ ညက္စီ၊ ၀က္ေလ့ သီစီ" ဆိုေရပိုင္ ေဒအတိုင္းၾကည့္နီဖို႕စြာ ေသခ်ာေရ။

အားလံုးကိုေလးစားစြာနန္႕
Free4waddy

Ingen kommentarer: